สาระธรรมเพื่อมวลชน 11 + เมื่อถึงเวลา


เมื่อถึงเวลา


คนทุกคนที่เกิดมานี้มีทรัพย์เดิมไม่เหมือนกัน มีทรัพย์เดิมไม่เท่ากัน และมาสะสมทรัพย์ในปัจจุบันนี้ ก็ไม่เหมือนกัน และไม่เท่ากันอีก จึงทำให้มีความแตกต่างกัน


มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะกล่าวไว้เพื่อให้เป็นทุนแด่คนทั้งหลายในการศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่อะไรหรอก เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ดีอยู่แล้ว แต่บางคนอาจนึกไม่ถึงแค่นั้นเอง


สิ่งนั้นก็คือ คำว่า "เมื่อถึงเวลา"


เหตุใดพระพุทธองค์สอนให้อยู่กับปัจจุบัน ไม่ได้สอนให้ไปยึดติดกับอดีต หรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึง


เพราะอดีตนั้น มัน "เลยเวลา" แล้ว

ส่วนอนาคตนั้น มัน "ยังไม่ถึงเวลา"

ก็เหลือแต่ปัจจุบัน ที่ "ถึงเวลา"


เมื่อเราสร้างเหตุพร้อมหรือมีเหตุเพียงพอ ขอย้ำว่าต้อง "พร้อม" หรือ "เพียงพอ" ผลย่อมบังเกิดขึ้น..... แต่ระยะเวลาที่ผลจะเดินทางมาถึงนั้น ก็ไม่อาจคาดหมายได้ การที่ไม่อาจคาดหมายได้ จึงเป็นที่มาของคำว่า "เมื่อถึงเวลา" คือ รอ..... ให้ถึงเวลา


เมื่อถึงเวลา สถานที่ใดที่เราไม่เคยไป เราก็ได้ไป

เมื่อถึงเวลา สิ่งใดที่เป็นของๆเรา เราก็จะได้มา

เมื่อถึงเวลา ผู้ใดที่เราไม่เคยพบ เราก็จะได้พบ


และเมื่อถึงเวลา ที่ผลนั้นได้สิ้นลง


สถานที่ใดที่เราเคยอยู่ เราก็จะต้องจำจาก

สิ่งใดที่เป็นของเรา เราก็จะสูญสิ่งนั้นไป

ผู้ใดที่เราได้พบ ได้อยู่ร่วมกัน ก็ต้องพลัดพรากจากกัน


สุดท้าย เมื่อถึงเวลา ธรรมะข้อใดที่เราสงสัย แต่ก่อนแต่ใดได้ยินได้ฟังมา ก็สักแต่ว่าได้ยิน สักแต่ว่าจำ แต่ไม่ได้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง แต่เมื่อถึงเวลา เราก็เกิดความเข้าใจอย่างง่ายดายแต่ลึกซึ้ง เปรียบเหมือนแค่พลิกฝ่ามือ ก็จะเห็นอีกด้านหนึ่งได้อย่างชัดเจน


และสุดท้าย ถ้าเราเข้าใจคำว่า "เมื่อถึงเวลา" เราก็สามารถตอบปัญหาให้กับตัวเราได้หลายต่อหลายอย่าง


เมื่อถึงเวลา


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2-548657.html#post9591958 


[​IMG]