"ให้ทานรักษาศีล ยังเสื่อมได้อยู่" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) + ลิขิตฟ้า ฤๅจะมาสู้มานะคน (อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์)

"ให้ทานรักษาศีล ยังเสื่อมได้อยู่" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ความโกรธจะช่วยปูทางให้คุณไปนรก ความโลภจะปูทางให้คุณไปสู่โลกของเปรต และความหลงจะช่วยคุณไปสู่โลกของเดรัจฉาน หากคุณฟังแล้ว ไม่อยากเดินทางไปสู่ภพภูมิหรือประเทศเหล่านั้น คุณจะต้องพยายามเลี่ยงการกระทำต่าง ๆ ที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นบัณฑิตท่านแรกของโลกได้ตรัสสอนไว้ หัวข้อธรรมที่เรียกว่า "อกุศลกรรมบถ ๑๐" นั่นคือ ส่วนรายละเอียดของการกระทำที่จะช่วยให้คุณไปในภพภูมิทั้ง ๓ ดังกล่าว คือ...


๑) การฆ่า ปลิดชีวิต และทำร้ายร่างกายผู้อื่น


๒) ขโมย หรือลักทรัพย์


๓) การประพฤติผิดลูกเมียของผู้อื่น


๔) การพูดเท็จ


๕) การพูดส่อเสียด เหน็บแนม เพื่อให้คนอื่นเจ็บ


๖) การใช้คำหยาบ ชอบด่า หรือพูดไม่เพราะ


๗) การพูดเพ้อเจ้อ พูดพร่ำเพรื่อด้วยเรื่องที่ไร้สาระ


๘) การเพ่งเล็งอยากได้ของของคนอื่น วางแผนการที่จะหลอกล่อเอามาจนได้


๙) การพยาบาท และคิดร้ายต่อผู้อื่น


๑๐) การเห็นผิดทำนองคลองธรรม หรือมิจฉาทิฏฐิ


ขอให้คุณสำรวจตนเองให้ดีว่ายังมีลักษณะนิสัยดังกล่าวข้างต้นหลงเหลืออยู่หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้คำพูดต่าง ๆ เพราะคำพูดนั้นออกมาเร็วมาก กว่าจะรู้ว่าพูดอะไรผิดไปก็มักสายเสียแล้ว ถ้าคุณสามารถแก้ไขตนเองและหลีกเลี่ยงการกระทำอังกล่าวข้างต้นทั้ง ๑๐ ข้อได้แล้ว ก็เท่ากับคุณหยุดการสร้างบ้าน ถ้าคุณไม่สร้างบ้านตั้งแต่เดี๋ยวนี้ ภพภูมิหรือประเทศเหล่านั้นก็ไม่มีบ้านรอคอยคุณอยู่ เมื่อไม่มีบ้านคอยอยู่คุณก็ไม่ต้องไป นี่ก็เป็นการพูดอย่างไม่บังคับ คุณไปตัดสินใจเอาเองแล้วกันว่าอยากไปหรือไม่ ถ้าอยากไปก็รีบทำบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย ถ้าไม่อยากไปก็เลิกทำเท่านั้นเอง ทางเลือกเป็นของคุณคนเดียว ...


(คัดลอกจาก คู่มือชีวิต : The User Guide to Life ; ภาคกฎแห่งกรรม เขียนโดย ศุภวรรณ พ.พรรณวงศ์ กรีน , สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์. หน้าที่ ๙๐-๙๑)


http://board.palungjit.org/f14/%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%96-%E0%B9%91%E0%B9%90-60937.html [​IMG]