เมื่อชีวิตย่ำแย่ ท้อแท้ สิ้นหวัง จงให้กำลังใจตัวเอง


เราทุกคนนั้น ไม่ว่าจะรวยหรือจน ก็ย่อมจะต้องเจอกับในช่วง ที่ชีวิตย่ำแย่ ท้อแท้ หรือผิดหวัง ทั้งในเรื่องงาน เรือความรัก เรื่องเงินทอง หรือเรื่องปัญหาชีวิตส่วนตัว เรื่องบางเรื่องสามารถ เล่าให้คนอื่นฟังได้ แต่บางเรื่องไม่กล้าบอกใคร ได้แต่เก็บไว้คนเดียว บางครั้งก็ร้องให้ช้ำใจ ท้อแท้อยู่คนเดียว ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้น เป็นพุทธพจน์ที่มุ่งให้เรา มีความเพียรในการทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง เชื่อมั่นในศักยภาพของการเป็นมนุษย์ ที่สามารถพัฒนาได้ เมื่อเราพบเจอกับปัญหาชีวิตต่างๆ เราจึงควรพึ่ง การกระทำของตนเองเป็นอันดับแรก ไม่ใช่คอยพึ่งพาอำนาจภายนอก ที่มองไม่เห็น และไม่รู้ว่ามีอยู่จริง ให้มาคอยช่วยเหลือ ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต จะเป็นผู้ที่มีพลังใจในตนเอง ซึ่งเป็นแรงจับ ที่คอยกระตุ้นให้มีความพยายาม ที่จะทำในสิ่งที่ต้องการ จนสำเร็จบรรลุเป้าหมาย อย่างไม่ท้อต่อ อุปสรรคใด ๆ พลังใจก็คือ ความมุ่งมั่น ตั้งใจอันแน่วแน่ เป็นความปรารถนาสูงสุดในชีวิตของเรานั้นเอง การที่เราจะมีพลังใจในชีวิตได้นั้น เราจะต้องเริ่มต้น ที่การรู้จักตนเองก่อนว่า อะไรเป็นสิ่งที่มีค่า เป็นที่ต้องการมากที่สุด ในชีวิตของเรา แล้วนำสิ่งนั้นมาตั้งเป็นจุดหมาย นำความต้องการนั้นมาเป็นเป้าหมาย บวกกับความมั่นใจในตนเอง เห็นคุณค่าของตนเองว่า เราสามารถที่จะทำได้ สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดี ทำให้ชีวิต มีประสิทธิภาพได้ ด้วยตัวเราเอง วิธีเสริมสร้างพลังใจให้ตัวเรา เพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีนั้น จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ ติดตามรับชมได้ที่ https://seeme.me/ch/purifilm