"เกิด ๆ ดับ ๆ" ของหลวงปู่ชา สุภัทโทนี้คืออะไร ? + 001. ต้องฮึดหน่อย

"เกิด ๆ ดับ ๆ" ของหลวงปู่ชา สุภัทโทนี้คืออะไร ?คือ อารมณ์ ซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป ดับแล้วมันก็เกิดขึ้นมา 


ในทางธรรมะเรียกว่า การเกิดดับ มันก็มีเท่านี้


ทุกข์มันเกิดขึ้น แล้วทุกข์มันก็ดับไป ทุกข์ดับไป แล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นมา


นอกเหนือจากนี้ไป ก็ไม่มีอะไร


มีแต่ทุกข์เกิด แล้วทุกข์ก็ดับไป มีเท่านี้


เมื่อเห็นเช่นนี้แล้ว... จิตของเราก็จะเห็นแต่การเกิด-ดับอยู่เสมอ


เมื่อเห็นการเกิด-ดับอยู่เสมอ ทุกวันทุกเวลา 


ตลอดทั้งกลางวัน ตลอดทั้งกลางคืน ตลอดทั้งการยืน เดิน นั่ง นอน


ก็จะเห็นได้ว่ามันไม่มีอะไรจริง ๆ มีแต่เกิด - ดับอยู่เท่านี้เอง 


แล้วทุกอย่างมันก็จบอยู่ตรงนี้..


หลวงปู่ชา สุภัทโท

ที่มา อยู่กับงูเห่า


http://www.ubu.ac.th/wat/ebooks/chahthai/Living_With_the_Cobra.php


http://palungjit.org/threads/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%86-%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%86-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%97-%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.613586/


001. ต้องฮึดหน่อย


[​IMG]