เร่งรัดบารมี...ไปนิพพาน โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดํา วัดท่าซุง + คิด พูด และทำอย่างผู้ชนะ

เร่งรัดบารมี...ไปนิพพาน โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดํา วัดท่าซุง 


..บารมีนี่มันเร่งได้ 


ถ้าเราต้องการชาตินี้จริง ๆ 

ก่อนภาวนาทั้งหมดให้ทุกคนคิดถึงทุกข์เสียก่อน 


ให้สร้างความเข้าใจตามความเป็นจริงว่า วันนี้ทั้งวัน..

เรามีงานอะไรบ้าง งานทุกอย่าง มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ 

ความทุกข์เข้ามาครอบงำเราทุกวัน มันเบียดเบียนเราทุกวัน 

นั่นคือ ความหิว ชิฆัจฉา ปรมา โรคา

ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง ความหิวเป็นทุกข์

การปวดอุจจาระปัสสาวะ ก็มีกับเราทุกวัน ก็เป็นทุกข์ 

ถ้าเรายัง เกิด อย่างนี้ มันก็ต้องทุกข์อย่างนี้ 

และความแก่ ก็ครอบงำเราทุกวัน 

การป่วยไข้ไม่สบาย ก็เข้ามายุ่งกับเราทุกวัน 

ในที่สุด ความตาย ก็เข้ามาถึง มันเป็นทุกข์อย่างหนึ่ง

มันค่อย ๆ เห็นนะ 


แต่ว่าทั้ง ๆ ที่เราค่อย ๆ เห็น เราก็ตัดสินใจง่าย ๆ 

ขึ้นชื่อว่า การเกิดเป็นมนุษย์มันทุกข์อย่างนี้ 

เราก็จะขอเกิดเพียงชาติสุดท้าย 

ขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดี เป็นเทวดาก็ดี เป็นพรหมก็ดี 

จะไม่มีสำหรับเราอีกต่อไป เราต้องการนิพพาน 


หลังจากนั้นก็ภาวนา จับลมหายใจเข้าออกภาวนาว่า พุทโธ เรื่อยไป 

หรือว่าท่านผู้ใดได้มโนมยิทธิก็ขึ้นไปนิพพาน 

แต่ว่าท่านที่ไม่ได้มโนมยิทธิจะใช้อุปสมานุสสติกรรมฐานก็ได้..

ภาวนาว่า "นิพพานะ สุขัง"หมายความว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง 

ถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวัน สักวันละ 2-3 นาที ไม่ต้องมาก 


แล้วก็เวลาจะตายจริง ๆ ถ้าป่วยใกล้ตายจริง ๆ 

อารมณ์อย่างอื่นมันจะตัดไปหมด จิตมันจะวางเฉย

ในทรัพย์สินทุกอย่าง ในบุคคล 

และมันก็จะวางเฉยในร่างกายของมันเอง..


จากธรรมปฏิบัติเล่ม17 หน้า95-96

นำข้อมูลมาจาก www.facebook.com/BuddhaSattha/


http://palungjit.org/threads/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A4%E0%B9%85%E0%B8%A9%E0%B8%B5-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%87.560153/[​IMG]