"พุทโธ ที่พึ่งที่เกาะยึด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) + เบื่อ...จะแก้ไขอย่างไร ?

"พุทโธ ที่พึ่งที่เกาะยึด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)"ไปที่ไหนอย่าลืมพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ" การทำบุญให้ทานอย่าปล่อยอย่าวาง นี้คือเกาะยึดของหัวใจเรา "เจริญเมตตาภาวนา นี้คือธรรมเครื่องยึดของหัวใจ" อย่าปล่อยอย่าวาง "หลักใหญ่ของหัวใจอยู่ตรงนี้" 


"อย่าเร่ ๆ ร่อน ๆ ไขว่โน้นคว้านี้" คว้าน้ำเหลวทั้งนั้นละ มหาเศรษฐีตายจมลงนรกมีจำนวนน้อยเมื่อไร ไม่ได้น้อยนะ "คือไขว่คว้าหาสิ่งที่ไร้สาระ เอามาสำคัญว่า เป็นของเรา เป็นสมบัติของเรา" ตายแล้วไม่ได้เป็น 


"ตั้งแต่ร่างกายเจ้าของมันก็ยังพัง จะให้สมบัติเหล่านั้นมาเป็นของเจ้าของได้ยังไง" ก็ต้องพังแบบเดียวกันกับเรา "ไม่มีอะไรคว้าก็เลยลงนรกปึ๋งเลย" นั่น "ถ้ามีธรรมเป็นเครื่องยึดแล้วไม่ลง" .. "


หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%98-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99.613820


เบื่อ...จะแก้ไขอย่างไร ?


[​IMG]