"ไม่เพ่งโทษคนอื่น" (หลวงปู่ขาว อนาลโย) + ความจริงของชีวิต - หลวงพ่อสุรศักดิ์

"ไม่เพ่งโทษคนอื่น" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)" .. พระพุทธเจ้าว่า "ทำกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท สะจิตตะ ปริโยทะปะนัง" เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ ฝึกฝนใจของตน สั่งสอนใจของตน อย่าไปดูแลผู้อื่น ให้ดูแลจิตใจของตน "อย่าไปเพ่งโทษคนอื่น" 


ให้เพ่งดูตน "คนอื่น เขาดีก็ดีเขา เขาชั่วก็ชั่วเขา" จิตใจของเราเป็นอย่างไร มัวแต่เพ่งโทษคนอื่นอยู่ "มัวแต่ดูคนอื่นอยู่ มันเป็นบาปเป็นกรรม" ชื่อว่า "เป็นผู้ก่อเวรก่อกรรมใส่ตน" 


ชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่ให้เกาะเกี่ยวกับอารมณ์ ไม่ให้ท่องเที่ยวไปตามอารมณ์ "ไม่เพ่งโทษผู้อื่น" ให้ชำระจิตใจของตน .. "


อนาลโยวาท เกล็ดเพชร ๓

หลวงปู่ขาว อนาลโย


http://palungjit.org/threads/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2.613876


ความจริงของชีวิต - หลวงพ่อสุรศักดิ์


[​IMG]