"ศีล ผู้นำทางที่ประเสริฐ" (สมเด็จพระญาณสังวร) + โชคในเคราะห์

?temp_hash=cba392d8d62f50d739b1abf4e9530484.jpg 

"ศีล ผู้นำทางที่ประเสริฐ" (สมเด็จพระญาณสังวร)


สมเด็จ.jpg 

" .. ทุกชีวิตเป็นนักเดินทางจะต้องเดินทางอีกไกลแสนไกลด้วยกันแทบทั้งนั้น "สิ่งที่ควรมีคือผู้นำทาง ซึ่งไม่มีทางใดจะประเสริฐเสมอด้วยศีล" เพราะศีลมีกลิ่นหอมขจรไปทั่วทุกทิศ ผู้เดินทางที่มีศีลนำย่อมไกลจากความทุกข์ความเดือดร้อน


เมื่อเราจะต้องพากันออกเดินทางแน่นอนแล้ว "เราก็น่าจะเตรียมหาผู้นำทางที่ประเสริฐสุดของเราไว้ตั้งแต่บัดนี้ คือเราต้องเริ่มเอาจริงในการรักษาศีล" ให้บริสุทธิ์ตั้งแต่บัดนี้โดยพร้อมเพรียงกัน .. "


สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3.613947