จิตกับวิญญาน + ธรรมบรรยาย"อาศัยความตาย เพื่อสลายตัวตน"

จิตกับวิญญาน


"คำว่าจิตกับวิญญานต่างกันอย่างไรเจ้าคะ เพราะได้ไปอ่านหนังสือเขาว่าเป็นความต่อเนื่องของชาติภพ คนเราสำคัญว่ารางกายมีความต่อเนื่อง แต่จริง ๆ แล้วมีการตายเกิดตลอดเวลา อ่านแล้วไม่เข้าใจ ขอหลวงพ่อโปรดสงเคราะห์ดด้วยเถิดเจ้าค่ะ"


ฉันก็ไม่เข้าใจ เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน จิตกับวิญญานต่างกันอย่างนี้นะ จิตเขาใช้ตัว จ. วิญญาน ใช้ ตัว ว. ขึ้นหน้า (หัวเราะ) ความจริงหนังสือที่เขียน เขียนเคล้ากัน บางทีเอาเรื่องของจิตไปเขียนกับวิญญาน ความจริงจิตกับวิญญานควรจะแยกกันออก จิตมีสภาพคิด วิญญานคือความรู้สึก สมัยนี้เขาเรียกประสาท ไอ้ตัววิญญานมันตายไปพร้อมกับร่างกายที่ตาย จิตไม่ตายด้วย จิตไปสู่ภพต่าง ๆ ตามบุญบาปของเรา ถ้าบาปเกาะจิต จิตก็ไปนรกก่อน สู่อบายภูมิก่อน ถ้าบุญเกาะจิต จิตก็ไปสวรรรค์ ไปพรหม ไปนิพพาน ต่างกันตรงนี้นะ นอกจากนั้นฉันไม่รู้เรื่องหรอก


เรื่องความต่อเนื่องของชาติภพ อย่าไปคิดมันเลย คิดให้มันยุ่งเปล่า ๆ เอาว่าตายจริง ๆ ก็แล้วกัน หมดเรื่องหมดราว ถ้ายิ่งคิดไปตามนั้นอารมณ์ยิ่งหมุน ฉันเคยคิดตามนั้นแหละหมุนทุกคราว มาจับเอาตัวจริง ๆ ดีกว่า แค่ร่างกายนี่มันพังแน่ ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง แต่ความตายเป็นของเที่ยง เอาง่าย ๆ ดีกว่า ขึ้นชื่อว่าการเกิดแล้วมันต้องตาย ถ้าเกิดทีไรก็มีความทุกข์ อย่างนี้เราไม่ต้องการเกิดอีก ต้องการจุดเดียวคือนิพพาน เขาทำอย่างไรนิพพานก็ทำวิธีนั้น


นิพพานเขาทำแบบไหน แบบต้น ๆ ของนิพพานก็คือ 


๑.มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตาย อย่าไปนึกว่ามันไม่ตาย


๒.ไม่สงสัยในคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และ พระอริยสงฆ์


๓.ทรงศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ สำหรับฆราวาส


นี่เป็นการขึ้นต้นพระนิพพาน เข้ากระแสนิพพานเลยแค่ ๓ ข้อนะ ปฎิบัติง่าย ๆ ไม่ยาก ยากไหม.


ที่มา : หนังสือธรรมปฎิบัติ เล่ม ๔๗ รวมคำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99.559775/


?temp_hash=ddb4965f25ab53dcb3947a3e6e9a7a9f.jpg