จะอธิบายให้คนต่างชาติเข้าใจเรื่องศาสนาไทยได้อย่างไรบ้างค่ะ

มีคนต่างชาติ(อินเดีย,เนปาล)ถามเราว่านับถือศาสนาอะไรเป็นคนชาติอะไร รู้จักองค์เทพและศาสนาฮินดูได้อย่างไร 

เพราะเขาเห็นเราไปไปกดไลค์คอมเมนท์ที่เพจศาสนาฮินดูและแชร์เรื่องราวขององค์เทพค่ะ

ต้องบอกก่อนเราไม่ได้งมงาย และไม่เคยข้องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ เรานับถือองค์เทพของฮินดูเพราะชอบเพราะต้องการที่ยึดเหนี่ยวทางใจแค่นั้น อีกอย่างศาสนาฮินดูตามที่ได้ศึกษามาอย่างแน่ชัดนศาสนาที่เปิดกว้างต่อความหลากหลายทางเพศมากที่สุดแล้วค่ะ

รบกวนขอสอบถามว่าจะตอบคนต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร เช่นอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเราเป็นคนไทย สังคมไทยเป็นสังคมไทยเป็นสังคมพุทธพราหมณ์ผี ซึ่งอยู่ในวิถีชีวิตของเราอยู่แล้ว ประมาณนี้ค่ะ