"ถึงใจ ถึงศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) + สุขที่เหนือสุขทั้งปวง - พระอาจารย์ตั๋น

"ถึงใจ ถึงศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)"พุทธศาสนาสอนถึงใจตน คนไม่เห็นใจของตนแล้วจะไปถึงศาสนาได้อย่างไร ?" การละชั่วทั้งปวงก็จะต้องเห็นด้วยใจตนเองเสียก่อนจึงจะลงได้ 


"ความดีที่ตนเองจะทำนั้น ถ้าไม่เห็นด้วยใจของตนเองแล้ว ก็จะทำไม่ได้" ถึงทำไปก็สักแต่ทำไปแต่ไม่มั่นคง การชำระใจของตนเองให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วยิ่งแล้วใหญ่ ถ้าไม่เห็นใจของตนแล้ว ตนจะไปละได้อย่างไร ?


"ความเศร้าหมองและความผ่องใส อยู่ที่ใจ" เห็นได้ด้วยตนเอง "การภาวนาที่เห็นใจของตนเองอย่างเดียวเท่านั้นแหละ เป็นการถึงศาสนาโดยแท้" นอกไปจากนี้ เช่น "การบำเพ็ญทานและรักษาศีล เป็นเครื่องประกอบหาได้ชื่อว่า ถึงศาสนาโดยแท้ไม่" .. "


"ปุจฉาวิสัชนาต่างประเทศ"

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5.615774


สุขที่เหนือสุขทั้งปวง - พระอาจารย์ตั๋น


?temp_hash=868a7cf1eb01d04d664aca51a97696b1.jpg