โอวาทธรรมพระอริยะ ๑๕ + มีบุญมากไม่ใช่ต้องรวยมากเสมอไป


?temp_hash=3a63384274804d788e454a8e72fd2d2e.jpg 


มีบุญมากไม่ใช่ต้องรวยมากเสมอไป


รวย+บุญ-พลังจิต.jpg


คำว่า ‘บุญถึง’ หรือ ‘บุญมาก’

ในทางพุทธศาสนา

ไม่ได้หมายความว่า ‘รวยมาก’

แต่หมายถึงโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์

แบบที่มีความสุขมาก

กับทั้งมีโอกาสสร้างความเจริญ

ให้ตนเองและผู้อื่นมาก


ทางพุทธเรา ถ้า ‘มีบุญจริง’

ต้องถึงพร้อมซึ่งทานบารมี

ศีลบารมี และสติบารมี


ผลของทานเหมือนสายฝน

ผลของศีลเหมือนแผ่นดินรับน้ำฝน

ผลของสติเหมือนแสงส่องให้ดื่มฝนถูก


ถ้าเคยให้ทานด้วยเจตนาเกื้อกูลคน

ไม่ใช่ด้วยเจตนาลงทุนหวังผล

ไม่ใช่หลงผิดไปบำรุงเจ้าลัทธิมิจฉาทิฏฐิ

ผลของทานนั้น 

จะส่งให้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ

เมื่อร่ำรวยก็ไม่ร่ำรวยบนวิถีคนบาป


ถ้าเคยให้อภัยเป็นทานไว้มาก

ด้วยเจตนาว่าจะได้ไม่ต้องเบียดเบียนกัน

ผลของทานนั้น 

จะส่งให้เกิดในตระกูลที่โทสะน้อย 

ไม่เจ้าคิดเจ้าแค้น ไม่เปิดศึกสายเลือดแย่งมรดก

เมื่อร่ำรวยก็ไม่ร่ำรวยบนเส้นทางทำลายล้างใคร


ถ้าเคยรักษาศีลไว้สะอาดหมดจด

ผลของศีลนั้น

จะส่งให้เกิดในตระกูลที่ทำตัวน่านับถือ

มีความภาคภูมิใจในชาติกำเนิด

เมื่อร่ำรวยก็ร่ำรวยแบบรักษาทรัพย์ไว้ได้


บุญเขารู้ว่าคนแบบคุณ

รวยแล้วจะเกิดอะไรขึ้น

หรือเกิดกับพ่อแม่คู่ใด

แล้วจะประพฤติตัวไปในทางไหน

ฉะนั้น จังหวะที่ได้ฤกษ์เกิด

บุญจะสำรวจแดนเกิดที่เหมาะสมให้เองว่า ณ ขณะนั้น

โลกนี้มีพ่อแม่ ‘ฐานะดี’ หรือ ‘พอมีพอใช้’ คู่ใด

ที่เหมาะให้คุณมาเกิด มาเติบโตอย่างเป็นสุข

และมีโอกาสสั่งสมบุญต่อ


ถ้ารวยแล้วเหมือนตกอยู่ในความฝัน

ถ้ารวยแล้วสำคัญตัวผิด

ถ้ารวยแล้วพ่อแม่ไม่มีเวลาให้

ถ้ารวยแล้วต้องติดเหล้าติดยา

ถ้ารวยแล้วต้องก่อกรรมทำเข็ญ

ถ้ารวยแล้วสุรุ่ยสุร่ายหมดตัว

กรรมเขาจะไม่อนุญาตให้คุณรวยก่อน

แต่จะสอนให้รู้จักความพอมีพอกิน

หรือกระทั่งความขัดสนบ้าง

เพื่อบ่มแรงดันให้ทะยานขึ้นที่สูงด้วยลำแข้งแห่งตน

จะได้รวยอย่างเป็นตัวของตัวเอง

ไม่ใช่รวยแบบสับสน ต้องแบมือขอพ่อแม่

ไม่รู้ว่าครั้งไหนจะขอได้ ครั้งไหนจะขอไม่ได้


ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ได้หมายความว่า

บุญจะห้ามไม่ให้ร่ำรวยสุด ๆ เสมอไป

ถ้าการร่ำรวยสุดๆนั้น เป็นส่วนส่งเสริมให้ได้ดีตามบุญ

อย่างเช่นเจ้าชายสิทธัตถะ

ถือกำเนิดในตระกูลมั่งมีเหลือล้น

แล้วเป็นเหตุเป็นผลให้เบื่อหน่ายความมั่งมีเหลือล้นนั้น

เพื่อต่อยอดบุญในทางเจริญสติให้ถึงขีดสุด

บุญก็ส่งให้เกิดตระกูลมั่งมีอย่างที่สุดได้


ถ้าเกิดมาไม่อัตคัดขัดสนเกินไป

แสดงว่าคุณทำทานมาใช้ได้

ถ้าโตขึ้นไม่เป็นพวกล้มละลาย ไฟไม่ไหม้บ้าน

แสดงว่าคุณรักษาศีลมาพอใช้

แค่นั้นก็ให้พอใจในตัวเองได้แล้ว

ที่เกิดมามีพร้อมพอจะถึงวันนี้

วันที่รู้จักคำว่าทาน คำว่าศีล คำว่าสัมมาทิฏฐิ

รวมทั้งรู้จักยอดแห่งบุญ คือการเจริญสติด้วย


ตระหนักเช่นนี้แล้ว

เมื่อเห็นใครรวยแสนล้าน ร้อยล้าน

จากการขายของใต้ดิน

หรือจากการอยู่ในวงจรแย่งอำนาจ

ก็อย่าเพิ่งไปอิจฉา อย่าเพิ่งไปอยากได้แบบเขา

พวกเขาอาจไม่ได้มีชีวิตที่เป็นสุขเท่าคุณ

หรืออีกนัยหนึ่ง อาจทำบุญมาไม่ถึงพร้อมเท่าคุณก็ได้ !


ดังตฤณ


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9B.615889/