"อยากไปอยู่ป่าช้า ไปให้มันตาย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท) + ธรรมะรุ่งอรุณ : "สมาธิพัฒนาชีวิต"

"อยากไปอยู่ป่าช้า ไปให้มันตาย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)" .. ยกตัวอย่างผมเอง "ผมนี้เป็นคนขี้ขลาดเป็นคนขี้กลัวตั้งแต่เป็นเด็ก" มาบ้านถ้าปิดประตูก็เข้าไปในบ้านไม่ได้ กลัวมากที่สุด 


ถึงบวชเข้ามาปฏิบัติแล้ว ความกลัวนี้มันก็ยังยึดอยู่ "เวลาหนึ่งอยากจะไปอยู่ป่าช้า คิดแล้วคิดเล่ามันก็ไปไม่ได้" ไปเห็นพระท่านอยู่ก็ท้อใจแล้ว มันไปไม่ได้แต่ก็ยังไม่ยอม มันจะเป็นอย่างไร "ตรงนี้ทำไมมันถึงกลัวมาก ก็พยายามมันอยู่อย่างนั้นแหละ" 


ผลที่สุด "วันสุดท้ายจับบริขารไปเลย ไปให้มันตาย ทำไมป่าช้ามันถึงกลัวนักกลัวหนา" มันมีอะไรอยู่ตรงนั้น "ไปให้มันตาย ดูซิ วันนี้มันจะเป็นอย่างไรไป" ไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะ กลัวแทบจะเดินถอยหลัง เข้าไปถึงป่าช้าแล้ว มันก็ไม่อยากเข้าไป ขืนเข้าไปมันจะเป็นอย่างไรตรงนี้ อย่างนี้เราอยากจะรู้ว่าอะไรมันขวางทางเรา 


"การปฏิบัติของเราต้องทำกันให้มันทะลุ" พอไปแล้วก็รู้เรื่องอะไรต่าง ๆ ในที่นั้น "ความคิดเก่า ๆ ที่มันกลัวนั้นมันก็เบาลงหายไป" นี่เพราะเราทำให้ดีแล้ว "ก็ดีใจว่าตรงนี้มันฝืนใจเราได้" เท่านี้แหละไม่ต้องมากหรอก ก็เกิดความพอใจขึ้นมาแล้ว .."


"เสียสละเพื่อธรรม"

หลวงปู่ชา สุภัทโท


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%97.615862/[​IMG]