"จิตผ่องใสมาแต่เดิม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) + ทวนกระแสอารมณ์ ทวนกระแสกิเลส - พระอาจารย์ตั๋น

?temp_hash=066ccc89c673d45eb3033d863d340163.jpg


"จิตผ่องใสมาแต่เดิม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)" .. ฉะนั้น กิเลสของใคร ใครก็ต้องรู้ว่ามันเกิดที่ใจของตนเอง ทำใจของตนเองให้เศร้าหมองไม่ผ่องใส เราเห็นโทษของกิเลสที่เกิดขึ้นแล้ว เรายอมสละปล่อยวางให้หนีจากจิตของเรา จิตของเราก็จะปลอดโปร่งสบายไปเลย"


"เพราะจิตของเราผ่องใสมาแต่เดิม" ถ้าจิตไม่ผ่องใสมาแต่เดิมแล้ว ใครจะชำระจิตอย่างไรก็ผ่องใสสะอาดไม่ได้ "ส่วนกิเลสเป็นของจรมาใหม่ต่างหาก" เราจึงสามารถชำระออกไปได้


เปรียบดังคนเราอยู่คนเดียวเฉย ๆ ไม่มีอะไร "พอมีคนมาด่าว่า ความโกรธวิ่งเข้าปกปิดจิตใจให้มืดมิด" ไม่รู้จักชั่วดีอะไรแล้ว ฉะนั้น "จึงชำระกิเลสอันมาปกปิดจิตใจนั้นให้หนีออกไปจากจิตเสีย" จิตใจของเราก็ผ่องใสสะอาดปกติดังเดิม .. "


"ขันธุ์ห้า"

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5.616172


ทวนกระแสอารมณ์ ทวนกระแสกิเลส - พระอาจารย์ตั๋น