ทำเหมือนพระพุทธรูป : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร + ถูกคนรักไล่ตลอด

ทำเหมือนพระพุทธรูป : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร


พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร

สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง 

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 


มีเหตุอย่างไรไม่ทราบ 

วันหนึ่ง "หลวงปู่สิม" ท่านเทศน์เสียงเข้มข้นว่า 


"หลวงปู่น่ะเลียนแบบพระพุทธรูปและหลวงปู่ทำได้จริง 

พระพุทธรูปน่ะ..ใครจะติจะฉิน ท่านก็นิ่งได้ 

หลวงปู่น่ะเลียนแบบพระพุทธรูปและหลวงปู่ทำได้จริง"


อีกโอกาสหนึ่งเมื่อมีพระอาคันตุกะ

ขึ้นไปกราบนมัสการองค์หลวงปู่ที่ถ้ำผาปล่อง

แม้เป็นพระนวกะก็กล้าหาญชาญชัย

ถึงกับพูดจาในทำนองติเตียนหลวงปู่ด้วยเรื่องต่าง ๆ

โดยไม่กลัวบาปกรรมเลย 


หลวงปู่นั่งฟังด้วยอาการสงบ "วางเฉยเหมือนแผ่นดิน" 

อย่างที่ท่านสอนลูกศิษย์จนติดหู 

จนกระทั่งได้โอกาสท่านจึงย้อนถามด้วยเสียงเรียบ ๆ ว่า 


"อย่างหลวงปู่นี่..ต้องให้ท่านสอนด้วยรึ" 


วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นวันครบรอบ

วันมรณภาพของ "หลวงปู่บุดดา ถาวโร" 

หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ พระเถระซึ่งเป็นญาติ

และคุ้นเคยกับหลวงปู่สิมเป็นอย่างดี 

ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรม ท่านได้พูดถึงหลวงปู่สิมไว้ว่า 


หลวงปู่บุดดาก็เคารพหลวงปู่สิมเหมือนกัน

ว่าหลวงปู่สิมนั้นเป็น 'พระเจ้าทอง' ว่าอย่างนี้

คำว่า 'พระเจ้าทอง' คืออย่างไร 


คำว่า "พระ" นั้น ไผด่าก็ไม่โกรธ

เหมือนพระเจ้านั่งอยู่นี่แหละ นั่งอยู่ที่เรากราบ

เขาด่าว่าพระพุทธรูปองค์นี้ไม่ดี ไม่สวย

ไม่งาม ด่าท่านั้นท่านี้ ติท่านั้นนะ 

...เฉย..ไม่เดือดร้อน 

เขาจะด่าท่านั้นท่านี้ ท่านก็ไม่เดือดร้อน


มีคนมาฟ้องว่า 

อาจารย์..เขามาด่าอาจารย์เรื่องนั้นเรื่องนั้น

เรื่องนั้นน่าเจ็บใจ ท่านก็ไม่พูดมาก ท่านก็ว่า 


"เอ่อ ใจของอาจารย์ดุจดอยสุเทพ

เขาสุเทพนั้นน่ะมันไม่หวั่นไหว 

เขาด่าว่าร้าย ดอยสุเทพก็ดี 

มันก็ไม่เดือดร้อน ไม่โกรธ ไม่โมโหอะไร

ใจของอาจารย์ก็อย่างนั้น" 


คัดลอกเนื้อหาจาก 

หนังสือ “ละอองธรรม”

สิงหาคม ๒๕๕๕. หน้า ๓๕-๓๘ 


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3.558889?temp_hash=73e7660f6dbe406dcd518261575be7ef.jpg