"โมหะความหลง หลงกายหลงจิต" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร) + มิตรที่ดีแท้ หาได้ยาก

"โมหะความหลง หลงกายหลงจิต" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)" .. กิเลสตัวสำคัญที่ฝังลึกในใจมนุษย์ "คือกิเลสความหลง ความหลงนี้ ก็คือหลงกายหลงจิตนี้เอง" ทางที่แก้จิตหลงนี้ "ให้พากันทำสมาธิให้ได้ทุกวันทุกคืน" ทั้งยืน ทั้งนั่ง ทั้งนอน "การตั้งจิตนั้นให้มั่นอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก" จนจิตนี้ใสสว่าง หายมืดหายหลง "หายมัวเมาในกามคุณทั้ง ๕ จนเกิดดวงตาญาณ" เผาผลาญกิเลสให้หมดไป


"กิเลสความหลงนี้ มันชอบกับคนขี้เกียจขี้คร้าน" หลังยาว ชอบนอนก่อนยังไม่ภาวนา ด้วยเหตุนี้เราทุกคนอย่าหลงไหลอยู่แต่กินแล้วก็นอน ๆ เท่านั้นเลย เมื่อพากันได้ฟังธรรมคำสอนนี้แล้ว "จงพากันลุกขึ้นทำลายกิเลสโมหะ ความหลงในจิต ให้หมดสิ้นไป" เทอญฯ .. "


"ธรรมเมตตา" ฉบับที่ ๓ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๖

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร


http://palungjit.org/threads/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3.616290[​IMG]