กายนี้เป็นสมบัติของพ่อแม่ + ผู้สละโลก - พระอาจารย์ตั๋น

กายนี้เป็นสมบัติของพ่อแม่http://palungjit.org/threads/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88.616545/


ผู้สละโลก - พระอาจารย์ตั๋น


[​IMG]