เจ้าคุณนรรัตน์ - จิตตานุภาพ + มีคนรู้จักพระนิพพานแม้แต่คนเดียว ก็คุ้มแล้ว - พระอาจารย์เล็ก วัดท่าขนุน

เจ้าคุณนรรัตน์ - จิตตานุภาพ


[​IMG]


มีคนรู้จักพระนิพพานแม้แต่คนเดียว ก็คุ้มแล้ว - พระอาจารย์เล็ก วัดท่าขนุน"หลวงพ่อวัดท่าซุงไปอเมริกาครั้งสุดท้าย"


ท่านถามว่า “เล็ก..จะไปไหมลูก ?”


กราบเรียนว่า “ไม่ไปครับ”


ถามว่าทำไม ?


“ค่าเครื่องบินตั้ง ๔๐,๐๐๐ กว่าบาท กลัวว่าไปแล้วทำงานไม่คุ้มกับค่าเครื่องบินครับ”


ปรากฏว่างานนั้นไปตั้ง ๓๒ คน..! ไม่นับพระนะ เฉพาะโยม ค่าเครื่องบินก็เป็นล้านแล้ว


กราบเรียนถามว่า “หลวงพ่อครับ จะคุ้มหรือครับ ? จ่ายเงินทีหนึ่งเป็นล้าน ๆ เพื่อที่จะไปอเมริกา”


ท่านบอกว่า “ขอให้มีคนรู้จักพระนิพพานแม้แต่คนเดียวก็คุ้มแล้ว เพราะเงินล้านซื้อพระนิพพานไม่ได้”


หลวงพี่เล็ก วัดท่าขนุน

บรรยายธรรม ณ บ้านตลิ่งชัน

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99.616640