การใช้อำนาจ + ทำไมทำความดีแล้วไยต้องปฏิบัติธรรมด้วย ?


?temp_hash=e21f4b99685db83562891b98dd349f5b.jpg 


ทำความดีแล้วไยต้องปฏิบัติธรรมด้วย ? พระไพศาล วิสาโล ท่านตอบว่า


ทำความดี ไม่ได้แปลว่าไม่เจอทุกข์นะ

ทำความดี ไม่ได้แปลว่าไม่เจ็บไม่ป่วย

ทำความดี ไม่ได้แปลว่าไม่เจอความพลัดพรากสูญเสีย

ทำความดี ไม่ได้แปลว่าแฟนไม่ทิ้งไม่ได้อกหัก

ทำความดี ไม่ได้แปลว่าธุระกิจจะเจริญ ไม่เจอล้มละลาย

ทำความดีก็จริงแต่ต้องเห็นความดีด้วย

เข้าใจความจริงว่ามันไม่เที่ยงอะไรมันก็เกิดขึ้นได้

ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วความดีที่เราทำไว้มันอาจจะไม่พอ ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้

ความดีมันช่วยให้ใครต่อใครยื่นมือเข้ามาช่วย แต่ใครจะช่วยเราเท่าไรก็ตามมันไม่อาจเทียบกับเราพึ่งตนเองได้

ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยเราได้นั้นคือสติ สติจะเกิดขึ้นได้จากการสวดมนต์ ภาวนา สติจะช่วยในยามเกิดวิกฤต แต่สติมันก็จะเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติธรรม

เหมือนหลวงปู่ดู่ท่านให้โอวาทว่า“ที่แกปฏิบัติอยู่ให้รู้ว่า ไม่ใช่เพื่อข้าแต่เพื่อตัวแกเอง”


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2.616599/