การขอขมา หากว่าเราเคยพลาดพลั้งพูดจาไม่ดีต่อพระสงฆ์ + 011. วิถีแห่งพุทธะ

?temp_hash=e350e3f19aaa5fc524de270bc05ce3bc.jpg 


การขอขมา หากว่าเราเคยพลาดพลั้งพูดจาไม่ดีต่อพระสงฆ์ ถาม : หากว่าเราเคยพลาดพลั้งพูดจาไม่ดีต่อพระสงฆ์องค์หนึ่ง แต่ท่านก็ไม่ได้ยิน ไม่ได้รับรู้ เมื่อเราสำนึกผิดแล้ว จะต้องไปขอขมาต่อหน้าท่านหรือไม่ หรือสวดขอขมาอยู่ที่บ้านได้ ?


ตอบ : ไปขอขมาต่อองค์ท่าน หลังจากนั้นให้ขอขมาต่อหน้าพระอีกครั้งหนึ่ง คำว่า "พระ" ในที่นี้คือพระพุทธรูป เนื่องเพราะว่าอโหสิกรรมนั้นโจทย์และจำเลยต้องอยู่ต่อหน้ากันและเอ่ยปากให้อภัย จึงจะปรากฏเป็นอโหสิกรรมขึ้นมา


พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

เว็บวัดท่าขนุน


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C.617601/


011. วิถีแห่งพุทธะ