เห็นมีผู้รู้ทางศาสนาบอกว่าจริงๆแล้วศาสนาคริสต์ไม่ได้ต่อต้านหรือตัดสินLGBT

มีคริสต์ที่ยอมรับLGBTด้วยเหรอค่ะ หรือไม่ก็ประนีประนอมกับLGBT ที่รู้มาคริสต์ก็ต่อต้านLGBTสุดโต่งเหมือนกับอิสลามนั้นแหละ แต่คริสต์ไม่ได้จับเกย์โยนตึกและรุมปาหินซ้ำให้ตายแบบทรมาน

ซึ่งเป็นวิธีประหารคนรักเพศเดียวกันแบบอิสลามแท้ๆ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณจนมาถึงปัจจุบัน เราเข้าใจอะไรผิดไปหรืออย่างไร