เมื่อแม่หมาชวนลูกไปฟังเทศน์


เมื่อมนุษย์ทั้งหลายเบื่อที่จะเข้าวัด แม่หมาตัวหนึ่งก็ชวนลูกหมาไปฟังเทศน์ 

ทางที่จะไปวัดนั้น ต้องผ่านป่าช้าที่ทิ้งศพมนุษย์

ด้วยความเคารพในธรรม แม่หมาจึงเร่งลูก เพราะกลัวจะไปสาย

ส่วนลูกหมานั้นหิวเป็นกำลัง จึงอ้อนวอนขอกินศพก่อน....


แม่หมา เจ้าจะกินตรงไหน ไวบอกแม่.

ลูกหมา รสเลิศแท้ ตาผี ไม่มีสอง. 

แม่หมา อย่าเลยลูก, ตามัน แส่แต่มอง ทั้งโขนหนัง นั่งจ้อง กระจกเงา

จะหาแล แต่สิ่ง ที่สวยงาน; อย่านะ! เจ้าจะทราม ขืนกินเข้า

ลูกหมา ถ้าอย่างนั้น ฉันกินหูมัน ได้ไหมเล่า?

แม่หมา หูมันเฝ้า แต่จะฟัง เสียงสอพลอ.

ลูกหมา (รำพึง) แม่จ๋า, หูมันคงไม่ฟังพระสั่งสอน.

ลูกขอวอน กินจมูกได้ไหมหนอ?

แม่หมา อย่าเลย, ถ้าเจ้าหยิ่งในเหล่ากอ มันชอบพอ แต่จะดม กลิ่นดีๆ.

ลูกหมา ถ้าอย่างนั้น ลูกจะกินลิ้นมันนะ.

แม่หมา ตายละ! สับปลับ ปล้อนปลิ้น ลิ้นคนนี่.

ปากว่าชอบ นิพพาน อย่างโน้นนี้ แท้จริงซิ สังสารวัฏฏ์เต็มอัตราลูกหมา ถ้าอย่างนั้น, ฉันกินมือ ได้หรือแม่?

แม่หมา อัปรีย์แท้ เทียวลูก. มือคนหนา.

หน้าไหว้ หลังหลอก ต่อครูบา ทั้งเข่นฆ่า เฆี่ยนตี พ่อแม่ตัว

ลูกหมา อย่างนั้น ลูกจะขอกัดกินตีนของมัน.

แม่หมา ลูกเอ๋ย นั่นมันร้าย อยู่ใช่ชั่ว; ไม่ย่างเท้า เข้าฟังธรรม ประจำตัว

เดินไปทั่ว แต่ทาง แห่งอบาย

ลูกหมา แม่จ๋า ลูกขอกินหัวใจผี (นะแม่นะ)

แม่หมา (ขู่คำราม ขนตั้งชัน) หยุดนะ, อย่านะ, นั่นกาลี น่าใจหาย.

ตัวกู ของกูอยู่นั่น - นะลูกชาย; ใจคนร้าย โสมม เสียสิ้นดี


นั่นแหละ ลูกหมาที่น่าสงสาร

จึงได้รู้จักสัตว์ที่เรียกตนเองว่า “มนุษย์” ซึ่งแปลว่า มีใจสูง ดีขึ้น

จึงจ้องมองดูศพ ด้วยดวงตาอันเหยียดหยาม ถ่มเขฬะรด “ถุย!” แล้วว่า.....

“อ้ายชาติชั่ว เรียกตัว ว่ามนุษย์ ผลที่สุด ไม่มีดี อะไรนี้.

อนิจจา หมาไม่กิน ขำสิ้นดี เสียงแรงที่ แสนฉลาด อ้ายชาติคน”


ที่มา "ภาพล้อคน" ในโรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกขพลาราม ไชยา

จากหนังสือ โลกสวยธรรม ประมวลธรรมสาระประดับโลกให้งดงาม