ไม่มีใครต้องการความชั่ว ที่ทำชั่วก็เพราะกรรม + หลวงพ่อสมบูรณ์ - ดูความรู้สึก

ไม่มีใครต้องการความชั่ว ที่ทำชั่วก็เพราะกรรมไม่มีใครต้องการความชั่ว ที่ทำชั่วก็เพราะกรรมถ้ายังปรารถคนอื่นว่าดีหรือชั่ว แสดงว่าเรายังเลวมาก ถ้าเราไม่เลวเราก็ไม่เห็นความเลวของบุคคลอื่นหรอก ถ้าเราเห็นความเลวของบุคคลอื่นมากเพียงไร แสดงว่าเราเลวมากเพียงนั้น


ต้องไปดูพระพุทธเจ้า ท่านตำหนิใครบ้าง มีไหม เจอไหม ไม่มี เพราะคนทุกคนที่เกิดมาต้องการดีหมด ไม่มีใครต้องการความชั่ว แล้วทำไมถึงได้ทำความชั่ว เพราะไอ้กรรมที่ติดตามเรามา เราไม่สามารถจะต้านทานมันได้


เราเกิดมาเราต้องรับผล ๒ อย่าง คือกรรมที่เป็นกุศลอย่างหนึ่ง กรรมที่เป็นอกุศลอย่างหนึ่ง

ขณะใดกรรมที่เป็นอกุศลครอบงำจิตไม่มีทางจะทำความดีได้เลย ความเลวมันจะ

ครอบงำจิต เห็นผิดเป็นชอบ ถ้าอกุศลมันถอยไป กุศลกรรมเดิมมันเข้ามาสนอง จะรู้เลยว่าที่ทำครั้งเก่ามาเลวมาก มันก็ไม่ทำ


จาก : หนังสือ คำสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง เล่ม ๖

โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดํา วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี


ที่มา : บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน


http://palungjit.org/threads/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.630450/


หลวงพ่อสมบูรณ์ - ดูความรู้สึก


หลวงพ่อสมบูรณ์ - ดูความรู้สึก 02


หลวงพ่อสมบูรณ์ - ดูความรู้สึก 03


[​IMG]