บัวใต้น้ำดีเด่น (หลวงปู่ไดโนเสาร์) + สมาธิกับการเรียน

[​IMG]


บัวใต้น้ำดีเด่น (หลวงปู่ไดโนเสาร์)บัวใต้น้ำดีเด่น


..ไปเถอะไปถือศีลภาวนา มันเป็นเรื่องดี

คนบางคนอยู่วัดนาน เข้าวัดนาน จนยึดว่าวัดเป็นของเขา

ของวัดเป็นของเขา พระในวัดก็เป็นพระของเขา

อยู่จนชิน ชินบาปชินกรรม


ไปวัดแทนที่จะไปเอาบุญไปเอาความดี กลับไปจับผิดจับชั่วคนอื่น พระท่านเทศน์ท่านสอนก็ไม่ฟังซะแล้ว หูมันสูงกว่าธรรมะ สูงกว่าพระเทศน์ บางคนมีตำแหน่งหน้าที่ในวัด บางคนมีหน้าที่ทางสังคม เป็นครูเป็นอาจารย์ เลยเป็นกะลาคว่ำ ฝนตกไม่เข้าในกะลา คนแบบนี้หลวงปู่เรียก "พวกบัวใต้น้ำดีเด่น"


ปทปรมะ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนโง่นะ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไม่เข้าวัดนะ บางคนฉลาดเกินธรรม ฉลาดเกินกรรม ฉลาดมาก ๆ ก็ไม่เห็นธรรมนะ


ฉลาดในทางโลก ในทางถือตัวถือตนคิดว่าตนสูงกว่าคนอื่น จนลืมว่าดอกบัวของตัวเองกำลังหันลงสู่โคลน มีแต่นับวันจะจมลงเรื่อย ๆ บัวชนิดนี้ บางดอกเป็นดอกเตอร์ บางดอกเป็นอาจารย์ บางดอกเป็นพลโท พลเอก บางดอกเป็นมรรคทายกก็มี นั้นหล่ะหลวงปู่จึงเรียก "บัวใต้น้ำดีเด่น"...


หลวงปู่หา สุภโร (หลวงปู่ไดโนเสาร์)

วัดสักกะวัน จ.กาฬสินธุ์


ที่มา - ธรรมะของพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C.630551