บทสวด แผ่เมตตาให้แก่ตนเอง


๑. บทสวด แผ่เมตตาให้แก่ตนเอง อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์ อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวร อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ

รักษาตนให้ พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ติดตามรับชมได้ที่ https://seeme.me/ch/purifilm