คำสอนของหลวงพ่อ..(ที่โดนใจ) + สรรเสริญ นินทา - ว.วชิรเมธี

คำสอนของหลวงพ่อ..(ที่โดนใจ)


ตาเคยอ่านคำสอนของหลวงพ่อที่โดนใจมาก ๆ ทำให้ได้ความคิดดี ๆ ในขณะที่ตอนนั้นชีวิตจะอยู่ณ.ตรงความคิดนั้นบ่อย ๆ แต่ไม่มีแนวทางคิดที่ทำให้จิตใจปลอดโปร่ง

พออ่านแล้วมันเหมือนเจอประตูทางออก..แล้วสามารถแตกยอดความคิดย่อย ๆ เพื่อนำมาใช้สำหรับปรับจิตใจตัวเอง


เคย save ไว้อ่าน ตอนนี้อยากจะลองนำมาโพสต์ ซึ่งอาจจะมีผู้มีความคิดเดียวกันกับตาโพสต์ไปแล้ว แต่ก็อยากจะโพสต์อีก เพราะชอบและโดนใจมาก ๆ


ตอนนั้นจำไม่ได้ไปเจอเข้าที่เว็บไหน (บางทีตาก็ท่องเว็บเรื่อย ๆ หาอะไรอ่าน บ้างก็นำมาแบ่งกันอ่านที่พลังจิต เผื่อจะเป็นเหมือนประตูชี้ทางออกให้พี่ ๆ น้อง ๆเพื่อน ๆ..เหมือนเช่นความรู้สึกของตัวตาเอง ^_^


ขอยกคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดํา ที่น่าจดจำและควรนำไปปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นทุกข์ ขอบรรดาลูก ๆ ของหลวงพ่อจงน้อมนำไปปฏิบัติบูชา.....


....การถือตัวถือตนว่า เราเสมอเขาก็ดี เราดีกว่าเขาก็ดี เราเลวกว่าเขาก็ดี

เป็นปัจจัยของความทุกข์......


....อย่ามองคนด้วยฐานะ อย่ามองคนด้วยศักดิ์ศรี อย่ามองคนด้วยความรู้ความสามารถ มองคนแต่เพียงว่าสภาพของเขา เป็นวัตถุเหมือนสภาพของเรา จิตใจของเราพร้อมในการเมตตาปรานีไม่ถือตน


เขาจะมาในฐานะเช่นใดก็ช่าง ถือว่าเป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกันหมด 

.....การกำหนดอารมณ์ อย่างนี้ เราก็สามารถจะกำจัดตัว มานะ การถือตัวถือตนเสียได้ อย่างนี้เรียกว่าอรหัตมรรค


จากคำสอน...หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง 


จำที่มาของบทความไม่ได้ แต่ก็จากศิษยานุศิษย์หลวงพ่อที่นำมาเผยแผ่ให้ได้อ่านกัน 


http://board.palungjit.org/f23/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88-183358.html 


attachFull4589849