ความหมายของการภาวนาที่เราอาจเข้าใจยังไม่เพียงพอ + 028. ชีวิตชีวา

ความหมายของการภาวนาที่เราอาจเข้าใจยังไม่เพียงพอ


...การภาวนานี้ มิใช่ท่านหมายเอาการเดินจงกรมตลอดวัน

นั่งสมาธิตลอดคืน

ความจริงแล้วท่านหมายเอา

ผู้ที่มีสติจดจ่ออยู่

กายกับใจทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน

เป็นประจำอยู่...


พระเดชพระคุณ หลวงปู่คำดี ปภาโส


http://board.palungjit.org/f4/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD-572776.html


028. ชีวิตชีวา


[​IMG]