"ใจผ่องใส" (สมเด็จพระญาณสังวร) + กำลังใจ - ว.วชิรเมธี

"ใจผ่องใส" (สมเด็จพระญาณสังวร)


IMG_4998.JPG


"ใจผ่องใส"


" .. การทำความหมดจดจากกิเลสให้เกิดแก่จิตใจนั้น เป็นการทำบุญทำกุศลที่ยิ่งใหญ่หาที่เปรียบมิได้ "การชำระจิตใจให้ผ่องใสเป็นสิ่งสำคัญที่สุด" เป็นที่พึงปรารถนาที่สุดของผู้มีปัญญาทั้งหลาย


"ไม่มีความสุขอื่นจะเสมอความสุขที่เกิดจากใจผ่องใสบริสุทธิ์" และใจจะผ่องใสได้ ก็ต้องประกอบด้วยการปฏิบัติสองประการ "คือการไม่ทำบาปทั้งปวงและการทำกุศลให้ถึงพร้อม" .. "


"แสงส่องใจ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๕"

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=53612 1.jpg