อารมณ์อิจฉาริษยา + วัดเคลื่อนที่

อารมณ์อิจฉาริษยาจิตต้องประกอบไปด้วยความกรุณา ความสงสาร เห็นคนและสัตว์เราเห็นว่าเป็นคนที่เห็นว่าเราควรจะสงเคราะห์ทั้งหมดตามกำลังที่เราจะพึงทำได้ อารมณ์จิตเราจะอ่อนโยน ไม่หวั่นไหวไปในความชั่ว พลอยยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดี ไม่อิจฉาริษยาบุคคลอื่น อารมณ์อิจฉาริษยาน่ะมันเป็นอารมณ์ของสัตว์นรก มันมีแต่ความเร่าร้อน อารมณ์ที่ไม่มีจิตอิจฉาริษยาใครเป็นอารมณ์เยือกเย็น เป็นอารมณ์ของสวรรค์ เป็นอารมณ์ของพรหม เป็นอารมณ์ของนิพพาน แล้วเราก็มีอุเบกขา หมายความว่ารู้ว่าสิ่งใดที่มันเป็นธรรมดา เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้


ที่มา : ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน หน้า ๘


นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ


https://palungjit.org/threads/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%B2.574924/[​IMG]