หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี - ฝึกหัดจิต + ดูแลทบทวนกำลังใจตัวเอง - พระอาจารย์เล็ก วัดท่าขนุน


ดูแลทบทวนกำลังใจตัวเอง - พระอาจารย์เล็ก วัดท่าขนุน  


ดูแลทบทวนกำลังใจตัวเอง 


ถาม : ภาวนาแล้วอารมณ์ใจไม่ทรงตัว ?


ตอบ : ต้องพยายามประคับประคองรักษาอารมณ์ให้เป็น

แรก ๆ ก็อาจได้สักชั่วโมงหนึ่ง ต่อไปถ้าเคยชิน ก็ได้ ๒ ชั่วโมง ๓ ชั่วโมง ครึ่งวัน วันหนึ่ง จนกระทั่งนาน ๆ ไป พอชำนาญมาก ๆ ก็รักษาได้เป็นเดือน เป็นปี ต้องทำแบบนี้ อารมณ์ถึงจะทรงตัว 


ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะดูแลทบทวนกำลังใจตัวเอง การทำงานทุกอย่างต้องมีการประเมินผล 

ทางโลกเขามีการประเมินผล ทางธรรมของเรา พระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ประเมินผลด้วยวิมังสา ไตร่ตรองทบทวนอยู่เสมอ ๆ 


ฉันทะ พอใจที่จะทำ 

วิริยะ พากเพียรทำไป 

จิตตะ จิตใจปักมั่นต่อเป้าหมาย ไม่เปลี่ยนแปลง 

วิมังสา ทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีก ย้ำแล้วย้ำอีกให้ได้ผลอย่างนั้น


สนทนากับพระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ

ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕


ที่มา : เว็บวัดท่าขนุนดอทคอม


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99.575053


attachFull4748654