ชอบทำบุญเพราะชาติก่อนเห็นทุกข์ ชาตินี้จึงมาสร้างบารมีให้พ้นทุกข์ หลวงปู่เหรียญยืนยัน !!! + อยากบวชไม่สึก

ชอบทำบุญเพราะชาติก่อนเห็นทุกข์ ชาตินี้จึงมาสร้างบารมีให้พ้นทุกข์ หลวงปู่เหรียญยืนยัน !!!


6283251_2682.jpg


หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


อย่างที่เราทุกคนที่มาสนใจในธรรมะกันอย่างนี่ แสดงว่านิสัยเก่ามันติดมาแต่ชาติก่อนหนหลังนู่น มันสนใจในศีลในธรรมในบุญกุศล มันเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารมาแล้วอยากพ้นทุกข์แต่ว่าบุญบารมียังน้อยอยู่ ก็เลยต้องให้มาเกิดเป็นคนก่อน มาสร้างบุญบารมีเอาชาตินี้นะ ให้มันแก่กล้าขึ้นไปเรื่อย ๆ ไป อย่างนี้แหละ มันก็พอรู้ได้นิ ทุกคนนะลองพิจารณาตัวเองนะพอจะเข้าใจได้แล้ว


เมื่อผู้ใดพิจารณาตัวเองเข้าใจได้อย่างนี้มันก็มั่นใจอยู่ในศีลธรรม มั่นใจอยู่ในข้อวัตรปฏิบัติไม่ท้อไม่ถอยเลย เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ตายแล้วแล้วไป ตายเพราะบำเพ็ญข้อวัตรปฏิบัตินี้ ตายเพราะละบาปนี่ ตั้งใจทำแต่บุญกุศลนี่ เราไม่เสียดายเลยชีวิตนี้ ว่าแต่เราขอให้พ้นจากบาปจากโทษก็พอแล้ว ก็ขอให้พากัน พากันมีอุบายแยบคายในจิตใจอย่างนี้ ไม่เป็นเช่นนี้แล้วเราก็พ้นจากบาปไปไม่ได้


อย่าไปเข้าใจว่าบาปมันไม่ติดตามน้า เมื่อเราทำลงไปแล้วเราไม่ละมันนะ มันก็ติดตามไปอยู่อย่างนั้นแหละ เมื่อมันยังไม่ได้ช่องได้โอกาส บุญมีกำลังมากกว่าอย่างนี้นะ บุญให้ผลไปก่อน บาปมันก็ติดตามไปอย่างนั้นแหละแต่มันยังไม่ได้ให้ผล ขอให้เข้าใจ


ที่มา : ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ " เพียรละความชั่วออกจากตัว"


ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” 


ข่าวโดย : กิตติ ทีนิวส์ / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์


ที่มา

http://panyayan.tnews.co.th/contents/300162http://palungjit.org/threads/%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99.575204attachFull4754824