โลกธรรม + ทำบุญ

โลกธรรม


FB_IMG_1486120983621.jpg


ภาวนานี่ถือว่าเป็นการปฏิบัติความดีสูงสุด หากว่าเราไปนั่งเพื่อต้องการจะโอ้อวดเขา เขาจะได้ทราบว่าเราเป็นนักเจริญสมถวิปัสสนา อย่างนี้พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นอุปกิเลส เป็นอุปกิเลสตัวไหน ตัวอวด เราอวดเขาก็ไม่แน่ว่าเขาจะชมนะ หรือไง ? ถ้าเขาชมว่าเราดี เราไปติดคำชมก็เป็นโลกธรรม เป็นกิเลสอีก คือว่าเป็นทั้งกิเลสเย็นเเละกิเลสร้อน คำชม เป็น กิเลสเย็น คำติ เป็น กิเลสร้อนก็ไม่เกิดผลดี เราจะทำเพื่อตัดกิเลส หรือจะวิ่งเข้าหากิเลสก็ไม่เกิดความสุข ทีนี้การถือตัวถือตนถือว่าพวกเธอบำเพ็ญความดีเเค่ทานนี้สู้ฉันไม่ได้นะ เธอดีเเค่ศีลสู้ฉันไม่ได้นะ ฉันดีทั้งทาน ทั้งศีล ทั้งภาวนา ไอ้ตัวอวดแบบนี้เป็นกิเลส ใช่ไหม ? คือไม่มีอะไรจะดี


ที่มา : คำสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง ๕๔ หน้า ๑๑๔


นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ


http://palungjit.org/threads/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.575117/1.jpg