การภาวนาพระคาถาเงินล้านให้เป็นวิปัสสนาได้อย่างไร ? 50. เมตตาผู้อื่น...ดุจรักบุตรคนเดียว

การภาวนาพระคาถาเงินล้านให้เป็นวิปัสสนาได้อย่างไร ?


ถาม : เราจะภาวนาพระคาถาเงินล้านให้เป็นวิปัสสนาได้อย่างไร ?


ตอบ : ตอนที่ภาวนาไปก็มีการ เกิด-ดับ ทุกคำ แล้วภาวนาไป เราเมื่อยเราเหนื่อยไหมเล่า ? นั่นแหละความทุกข์ ในที่สุดแล้ว คนภาวนาก็ตาย ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย


สนทนากับพระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ

ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๕


ที่มา : เว็บวัดท่าขนุนดอทคอม


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3.575363/


1.jpg


50. เมตตาผู้อื่น...ดุจรักบุตรคนเดียว