ฝึกสมาธิให้แต่ผลอันคุ้มค่าแก่ชีวิต + หลักการพึ่งตนเอง

1.jpg


ฝึกสมาธิให้แต่ผลอันคุ้มค่าแก่ชีวิต


เพราะการสร้างความเพียรให้แก่ตัวเราให้มากนั้นเป็นการลบล้างความอึดอัด หรือเป็นการลบล้างความฟุ้งซ่านในจิตใจของเราและลบล้างพวกกิเลสที่มันคอยมาสิงอยู่ในจิตใจของเรานั้น เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าเราจะลำบากในการบำเพ็ญสมาธิก็ได้ผลคุ้มค่า เรียกว่าคุ้มค่าเหลือที่จะคุ้มค่า


เพราะคนเรานั้น ถ้าหากว่าจากชาตินี้ คือตายแล้ว เราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีนี่ มันจะเกิดอะไรขึ้น ก็เกิดความเสียหายในชาติ ในชาติของเรานี่ ที่เกิดต่อไปมันกลายเป็นเช่นนั้นไป มันเกิดความเสียหายอย่างมหาศาล เรียกว่าแก้ไม่ได้


เมื่อเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องอยู่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นชาติ 

มันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นแก่พวกเราชาวพุทธที่ได้พบพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นเมื่อเราพากันมาทำสมาธิ โอกาสที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือนรกนั้น เรียกว่าน้อยมาก หรือเรียกว่าปิดนรกได้เลย หรือเรียกว่าปิดอบายภูมิได้เลย


เพราะอะไร เพราะว่าเมื่อเวลาที่เราจะตายนั้น ก็จิตนี้เองที่จะออกจากร่าง ร่างกายอันนี้ในเมื่อจิตนี้เตรียมที่จะออกจากร่าง ทุกอย่างที่มีอยู่ จิตก็ต้องพร้อม เรียกว่าเตรียมพร้อมชั่วระยะวินาทีเท่านั้นเอง จิตจะพร้อมหมดทุกอย่าง สมาธิที่เราทำมาแล้ว จะเป็นสิบครั้ง ร้อยครั้ง หรือจะเป็นกี่ครั้งก็ตาม ทำไว้ที่ไหน ก็ทำไว้ที่ใจของเรานี่เอง


เพราะฉะนั้น เวลาใจจะออกจากร่างไปนี้ สมาธิทั้งหมดก็เก็บเอาไปหมด ไม่มีอะไรเหลือ ก็เรียกว่าเก็บเพียบพร้อม เมื่อพร้อมแล้วในชั่ววินาทีนั่น สมาธิย่อมจะต้องเกิดขึ้นกับเรา เมื่อสมาธิเกิดขึ้นกับเรา เราก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาย เรียกว่าปิดได้แน่นอน


หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95.575404/