ทรงจิตในด้านหิริและโอตตัปปะ + ถูกทักว่าชะตาขาด

ทรงจิตในด้านหิริและโอตตัปปะอันดับแรก พิจารณาถึงความตายเป็นอารมณ์ การนึกถึงความตายนี่บรรดาท่านพุทธบริษัท ต้องถือว่าเป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องคิดเป็นปกติ ถ้าลงได้คิดถึงความตายแล้วคนมันก็เลวได้ยาก ที่เลว ๆ นั่นน่ะ โดยมากไม่ได้นึกถึงความตาย จึงได้ทำความชั่วกันได้ทุกอย่าง ขาด หิริ และ โอตตัปปะ


หิริ ได้แก่ ความละอายแก่ความชั่ว

โอตตัปปะ ความเกรงกลัวผลของความชั่ว จะทำความเร่าร้อนให้เกิด


ที่เลวกันมาได้ก็เพราะอาศัยคุณธรรมทั้งสองประการนี้ไม่มีในจิต คนเราถ้าขาดหิริ และ โอตตัปปะ ก็เป็นอันว่าไม่ใช่มนุษย์ เพราะว่า มนุษย์ แปลว่ามีใจสูงยิ่ง 


หนังสือ: ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน หน้า ๓๐

โดย: หลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง จ.อุทัยธานีhttp://palungjit.org/threads/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B0.575034/attachFull4765070