บางทีคำสอนเพื่อนำไปใช้ให้ชีวิตมีสุขไม่เห็นต้องยาว + วิปัสสนาในชีวิตประจำวัน ๖

บางทีคำสอนเพื่อนำไปใช้ให้ชีวิตมีสุขไม่เห็นต้องยาว


คำสอนจากหลวงปู่องค์หนึ่ง


.....หัดใช้คำว่าช่างมันเถอะบ่อย ๆ นะ...

เข้าหูดับที่หูอย่าเอาเข้าไปในใจ

เข้าตาดับที่ตาอย่าเอาใส่ใจ

แล้วจะสุขใจ......


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7.609450/[​IMG]