สวดมนต์ข้ามปี 2561-2562 สถานที่พร้อมบทสวด ดาวน์โหลดได้


พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี(ว.วชิรเมธี) ได้กล่าวถึง ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า มนต์ในพระพุทธศาสนา ไม่ได้หมายถึง มนต์ศักดิ์สิทธิ์ แต่เป็น “พระธรรมคำสอน” ที่เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์พัฒนาชีวิต ต่อไปนี้ คือ ตัวอย่างของพุทธมนต์ ๙ บท ที่ควรนำมาสวดในเทศกาลสวดมนต์ข้ามปี (จะสวดเพิ่มอีกกี่บทก็ได้) และหากจะให้ได้ประโยชน์สูงสุด ควรสวดพร้อมคำแปลด้วยเสมอไป


๑.รำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย (อิติปิโส) พร้อมคำแปลเป็นทำนองสรภัญญะ

๒.โอวาทปาฏิโมกข์ (ละชั่ว ทำดี ทำใจให้บริสุทธิ์)

๓.อภิณหปัจเจกขณ์ ๕ (ธรรมดาแห่งชีวิต ๕)

๔.มงคลสูตร (เหตุแห่งความสุข ๓๘ ประการ)

๕.ปราภวสูตร (เหตุแห่งความทุกข์)

๖.กรณียเมตตสูตร (วิธีฝึกเมตตาภาวนา)

๗.ภัทเทกรัตตสูตร (วิธีเจริญสติอยู่กับปัจจุบัน)

๘.ปัพพโตปมสูตร (วิธีเจริญมรณัสสติ)

๙.ธรรมจักกัปปวัตนสูตร (อริยสัจ ๔ มรรคมีองค์ ๘)


รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2562 กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล


ปฏิบัติธรรม พร้อมร่วมสวดมนต์ข้ามปี ณ เสถียรธรรมสถาน

28 ธันวาคม 2561-1 มกราคม 2562

เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

‘ชีวิตผ่องใสที่ใครๆ ปรารถนา’

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม

13.00-16.00 น.​​ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ สำหรับผู้ปฏิบัติพักค้าง

16.00-17.30 น.​​โยคะสมาธิ

18.00-19.30 น.​​สวดมนต์ ทำวัตรเย็น/สมาทานศีล 8

19.30 น.​​ถวายกรวย

วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม

05.00–08.30 น.​​ทำวัตรเช้า/โยคะรับอรุณ

​​​พิจารณาอาหารเช้า

​​​จิตอาสาภาวนารับใช้

9.00-10.00 น.​​สนทนาธรรมผ่านรายการวิทยุ ‘สาวิกา’

​​​โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และดีเจจิตอาสา คุณบ๊วย เชษฐวุฒิ วัชรคุณ

10.00-11.30 น.​​ทันใจเรา...เข้า (ถึง) ใจคนอื่น ด้วย ‘ปฏิจจสมุปบาท’

11.30-13.00 น.​​พิจารณาอาหารกลางวัน...กินแบบสุข 3 ขั้น

13.15-16.00 น.​​ภาวนากับคลื่นเสียงบำบัดด้วยคริสทัลโบวล์ ในอิริยาบถนอน

​​​เดินเล่นอย่างมีสติ สัมผัสพลังธรรมชาติในสวนธรรม (เดินจงกรม)

​​​สมาธิบำบัด ‘SKT’ 7 เทคนิค พัฒนาร่างกายให้เยียวยาตัวเอง

​​​โดย รศ. ดร. สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี

16.00-17.00 น.​​น้ำปานะ/ว่างอยู่ในปัจจุบันขณะ

17.00-18.00 น​​อธิษฐานจิตบนถ้ำพระอารยตารามหาโพธิสัตว์

18.00-21.00 น.​​สวดมนต์ ทำวัตรเย็น

​​​ธรรมบรรยาย/สมาธิภาวนา

​​​พักอยู่ในปัจจุบันขณะ

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม

05.00–08.30 น.​​ทำวัตรเช้า/โยคะรับอรุณ

​​​พิจารณาอาหารเช้า

​​​จิตอาสาภาวนารับใช้​

9.00-10.00 น.​​สนทนาธรรมผ่านรายการวิทยุ ‘สาวิกา’

​​​โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และดีเจจิตอาสา คุณอุ๊ ช่อผกา วิริยานนท์

10.00-11.30 น.​​ทันใจเรา...เข้า (ถึง) ใจคนอื่น ด้วย ‘ปฏิจจสมุปบาท’

11.30-13.00 น.​​พิจารณาอาหารกลางวัน...กินแบบสุข 3 ขั้น

13.15-16.00 น.​​ภาวนากับคลื่นเสียงบำบัดด้วยคริสทัลโบวล์ ในอิริยาบถนอน

​​​เดินเล่นอย่างมีสติ สัมผัสพลังธรรมชาติในสวนธรรม (เดินจงกรม)​

​​​สนทนาธรรม

16.00-17.00 น.​​น้ำปานะ/ว่างอยู่ในปัจจุบันขณะ

17.00-18.00 น​​การงานเป็นฐานแห่งการภาวนา

18.00-21.00 น.​​สวดมนต์ ทำวัตรเย็น

​​​ธรรมบรรยาย/สมาธิภาวนา

​​​พักอยู่ในปัจจุบันขณะ

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม

05.00–08.30 น.​​ทำวัตรเช้า/โยคะรับอรุณ

​​​พิจารณาอาหารเช้า

9.00-11.30 น.​​จิตอาสาภาวนารับใช้

แบ่งฐานภาวนา ใจปลูกป่า...ป่าปลูกใจ, ฉันกับต้นไม้...ลมหายใจเดียวกัน

11.30-13.00 น.​​พิจารณาอาหารกลางวัน...กินแบบสุข 3 ขั้น

13.15-15.00 น.​​ภาวนากับคลื่นเสียงบำบัดด้วยคริสทัลโบวล์ ในอิริยาบถนอน

​​​เดินเล่นอย่างมีสติ สัมผัสพลังธรรมชาติในสวนธรรม (เดินจงกรม)

15.00-16.00 น.​​เลือกเข้าร่วมฐานภาวนาเพื่อการเยียวยา

อาทิ ถ้ำเกลือหิมาลายัน, ธาราบำบัด, นวด, ธรรมชาติบำบัด

16.00-16.45 น.​​น้ำปานะ/ว่างอยู่ในปัจจุบันขณะ

16.50-17.00 น.​​พบกับ ระบำธรรมมะ ตอน ปราบมาร

​​​โดย กร สรธัญธรณ์ และธนิสรา แก้วอินทร์

17.00-19.30 น.​​ทอล์กธรรม...ธรรมทอล์ก

​​​‘ธรรมจะช่วยคนไทยให้พ้นวิกฤติทางจิตวิญญาณได้อย่างไร’

​​​ฟังปุจฉา-วิสัชนา แนวอริยสัจ4 #เมื่อมนุษย์ยุคดิจิตัลเป็นแค่AI หลงยุค

​​​# เศรษฐกิจทรุด จิตมนุษย์ย่ำแย่ จะแก้อย่างไร

​​​# ทำไมคนไทยทำได้ทุกอย่างที่ขวางโลก ค้นหามรรควิธีเพื่อชีวิตดี๊ดีในปี62

​​​โดย​> แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

​​​​> รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

​​​​> ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ

​​​​> ตุ๊บปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป

​​​​> อุ๊ ช่อผกา วิริยานนท์

​​​ดำเนินการปุจฉา โดย...ดร.ศศดิศ ชูชนม์ และ อาจารย์ลัคณา สันติณรงค์

20.00 น.​​ศาสตร์ดนตรีบำบัด Crystal Singing Bowl

20.30-22.00 น.​​ธรรมบรรยาย ‘ชีวิตผ่องใสที่ใครๆ ปรารถนา’

โดย พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) ​​​วัดชลประทานรังสฤษฏ์

23.00 น.​.​สวดมนต์ข้ามปี...เริ่มต้นดี...ชีวิตดี...ชีวิตเดิร์น

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562​

7.30 น.​​​ชมระบำธรรมมะ ตอน You raise me up

​​​โดย กร สรธัญธรณ์ และธนิสรา แก้วอินทร์

​​​ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

​​​และปฏิบัติภาวนาตลอดทั้งวัน

ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมได้ตามลิงค์ที่แนบมhttps://bit.ly/2jZp8aA

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-519-1119วัดนวลจันทร์(บางขวด) 43 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2018 เวลา 19:00ร่วมสวดมนต์ข้ามปี 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วัดใกล้บ้าน เพื่อต้อนรับปีใหม่ เป็นมงคลกับชีวิต และกิจกรรมไหว้พระ 100 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 ประการ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ตามแบบวิถีไทย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวัฒนธรรม โทรศัพท์ 02 422 8812 หรือเฟซบุ๊ก สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และเว็บไซต์ www.dra.go.th

 

สถานที่ : มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

เวลา : 31 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562

เว็บไซต์ : www.dra.go.thhttps://www.facebook.com/newyearprayer


ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี 2562 วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ พุทธมณฑล วัดทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยทั่วโลก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทร. 0-2441-7938-9

 

สถานที่ : ลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เวลา : 31 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

เว็บไซต์ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ชาวกรุงเทพฯ ตลอดจนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี บรรยากาศแบบเหนือๆ กลิ่นอายวัฒนธรรมล้านนา และรับกระปุกหมูออมบุญเป็นของขวัญปีใหม่ต้อนรับปีหมู ได้ในงานสวดมนต์ข้ามปี 31 ธ.ค.61

 

สถานที่ : วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

เวลา : ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watbencham


วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๒ ฟังพระธรรมเทศนาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศน์มหาชาติชาดก กัณฑ์มัทรี โดยพระมหากรวิก อหึสโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศน์เทพวราราม ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 21.00 น.-22.00 น. (ก่อนสวดมนต์ข้ามปี)

สถานที่ : วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

เวลา : 21.00 น. เป็นต้นไป

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/วัดพระราม ๙ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี 2562 “ปีใหม่ชีวิตใหม่ ทำในใจให้ถูกต้อง” ซึ่งมีกิจกรรมมีหลายช่วง สามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามอัธยาศัย

 

กำหนดการ

ช่วง ๑ ยามเช้า : ตักบาตรสาธิต สมาทานศีล ฟังธรรม และสมาธิภาวนา

ช่วง ๒ ยามบ่าย : สมาธิภาวนา และกิจกรรมธรรมในใจ

ช่วง ๓ ยามเย็น : ทำวัตร ฟังธรรม ปฏิบัติภาวนา

ช่วงที่ ๔ ยามข้ามปี : สวดมนต์ภาวนา รับศักราชใหม่ 

 

สถานที่ : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) 

เวลา : 31 ธันวาคม 2561-1 มกราคม 2562

เว็บไซต์ :  http://www.bia.or.th


 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ณ วัดตรีวิสุทธิธรรม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

สถานที่ : วัดตรีวิสุทธิธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา : 29 ธันวาคม 2561-1 มกราคม 2562

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/PRwattrivisudhidham 


ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัด เพชรบูรณ์ เพื่อสืบสานประเพณีธรรมอันดีงาม มาแต่เดิมของเมืองไทย สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และเสริมสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวในวันเริ่มต้นขึ้นวันแรกของปีใหม่

#โดยท่านที่ประสงค์จะพักค้างคืนที่วัดโปรดลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของวัด ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านโปรดแต่งกายสุภาพ

 

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561

17.00 น. รวมกันที่ลานหน้าพระวิหาร

17.30 น. เจริญพระพุทธมนต์,ฟังธรรม

19.00 น. สวดบูชาพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ 

เดินเวียนประทักษิณ รอบวิหาร ๙ รอบ/ สวดอิติปิโส/ปฏิบัติ บูชา / อธิฐานจิต

21.00 น. พิธีเปิดโครงการเรารักพระพุทธเจ้า / สวดธรรมจักร,พุทธคุณ / ลั่นฆ้อง,สวดบท ชะยันโต 3 จบ ประพรมน้ำพุทธมนต์

23.59 น. ลั่นฆ้อง,สวดชยันโต ๓ จบ

ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

01.00 น. ปฏิบัติบูชา / ปฏิบัติตามอัธยาศัย / พักผ่อน

 

สถานที่ : วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วันที่ : 31 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/WatPhasornkaew


วัดสวนดอก จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำวัตรสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศล ในคืนวันจันทร์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป และ ร่วมพิธีสืบชะตาสะเดาะเคราะห์ เนื่องในงานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม

สถานที่ : วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่

วันที่ : 30 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watsuandok


สถานที่อื่นๆ ที่มีการจัด สวดมนต์ข้ามปี 2562 กรุงเทพมหานคร


1. สมาคมส่งเสริมความดีสากล

2. วัดทุ่งลานนา เขตประเวศ กทม.

3. วัดยานนาวา เขตสาทร

4. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบฯ

5. วัดภาษี เขตวัฒนา กทม.

6. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตบางขุนเทียน

7. วัดชัยพฤกษ์มาลา เขตตลิ่งชัน

8. วัดสุวรรณประสิทธิ์ เขตบึงกุ่ม

9. วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง

10. วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ

11. วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน

12. วัดเจริญธรรมาราม เขตสายไหม

13. วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เขตดุสิต

14. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร

15. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร

16. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร

17. วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์

18. วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์

19. วัดบางเตย เขตบึงกุ่ม

20. วัดชัยชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร

21. วัดมหรรณพารามวรวิหาร เขตดุสิต

22. วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย

23. วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม

24. วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง

25. วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบฯ ฯ

26. วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เขตบางเขน

27. วัดราชสิงขร บางคอแหลม

28. วัดดาวดึงษ์ เขตบางพลัด

29. วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร เขตบางรัก

30. วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง

31. วัดหัวลำโพง เขตบางรัก

32. วัดบางโพโอมาวาส เขตบางซื่อ

33. วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ

34. วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร

35. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร

36. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต

37. วัดสามพระยาวรวิหาร

38. วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

39. วัดคลองเตยใน เขตคลองเตย

40. วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี

41. วัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี

42. วัดราชคฤห์ เขตธนบุรี

43. วัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตตลิ่งชัน

44. วัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่

45. วัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่

43. วัดใหม่พิเรนท์ เขตบางกอกใหญ่

46. วัดสุวรรณคีรี เขตบางกอกน้อย

47. วัดเทพนารี เขตบางพลัด

48. วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง

49. วัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง

50. วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง

51. วัดนางนอง เขตจอมทอง

52. วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน

53. วัดบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

54. วัดบุณยประดิษฐ์ เขตบางแค

55. วัดหนองจอก เขตหนองจอก

56. วัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ

57. วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม

58. วัดคู้บอน เขตคลองสามวา

บทสวดมนต์ที่นิยมใช้ "สวดมนต์ข้ามปี"


สามารถดาวน์โหลดบทสวดมนต์ ได้ที่นี่