วัตถุมงคล ธรรมโอวาทหลวงพ่อฤๅษีลิงดํา วัดท่าซุง + 057. อยู่เพื่อไม่อยู่

วัตถุมงคล ธรรมโอวาทหลวงพ่อฤๅษีลิงดํา วัดท่าซุง


วัตถุมงคล

ธรรมโอวาทหลวงพ่อฤๅษีลิงดํา วัดท่าซุง


การแจกพระ บางท่านอาจจะคิดว่าไม่มีผล

หรือทำให้คนติดวัตถุ ถ้าถือว่าเป็นวัตถุก็น่าติ 

แต่ถ้าถือว่าเป็นพระก็ต้องคิด ที่พ่อแจก

พ่อไม่เคยโฆษณาว่าพระที่พ่อแจกไป

มีอานุภาพอะไร 


มีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือ ให้คน

มีความรู้สึกว่ามีพระอยู่ที่ตัว อารมณ์ที่รู้สึก

ว่ามีพระอยู่กับตัว อารมณ์ย่อมเป็นกุศล 

กุศลนิดหน่อยถ้ามีความรู้สึกบ่อย ๆ สามารถ

ทำให้คนที่ตายไปแล้ว จิตนึกถึงพระอยู่เสมอ 

อย่างเบาก็เกิดเป็นเทวดา อย่างกลางก็เกิด

เป็นพรหม อย่างสูงก็ไปนิพพาน แบบพ่อค้า

ที่หวังกำไรน้อย แต่ได้บ่อย ๆ ก็รวยได้ฉันนั้น


แต่ทว่าความรู้สึกนึกคิดของคนอื่น

เป็นอย่างไรนั้น พ่อไม่คำนึง คำนึงอย่างเดียว

คือสงเคราะห์คนบารมีอ่อน คนที่มีบารมี

เป็นปรมัตถบารมี พ่อไม่ห่วง พวกนั้นท่าน

ไม่ต้องเกาะราวหรือไม้เท้าก็เดินไหว 

สำหรับคนที่บารมีอ่อน ยังต้องเกาะราว

และไม้เท้า จึงต้องอาศัยวัตถุคือ

พระพุทธรูปสงเคราะห์


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A4%E0%B9%85%E0%B8%A9%E0%B8%B5-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%87.574850/057. อยู่เพื่อไม่อยู่


[​IMG]