"อำนาจของใจ" (สมเด็จพระญาณสังวร) + สาระธรรมเพื่อมวลชน 23

"อำนาจของใจ" (สมเด็จพระญาณสังวร)"อำนาจของใจ"


"อำนาจใจเป็นใหญ่ได้ทุกยุคทุกสมัย" แต่ความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของอำนาจใจ 

ต้องสำคัญที่ "ความดีความไม่ดี" ใจจะไม่มีอำนาจตามลำพัง 


- อำนาจความดี จะทำให้ใจดี และใจที่ดีจะให้เกิดผลสำเร็จที่ดี

- อำนาจความไม่ดี จะทำให้ใจไม่ดี และใจที่ไม่ดีจะให้เกิดผลสำเร็จที่ไม่ดี 


"ทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจเป็นไปเช่นนี้" ไม่มีเป็นไปอย่างอื่น .. "


"แสงส่องใจ" วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๐ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3.609573/[​IMG]