"อย่าอธิษฐาน" + ผู้มีบุญอันทำแล้ว - พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

"อย่าอธิษฐาน"


คนเรา ในยามที่รักกันมาก

ก็มักพากันไปทำบุญ อธิษฐาน

ขอให้ได้อยู่ร่วมคู่กัน ไปทุกภพ ทุกชาติ

ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว เป็นการอธิษฐานที่มิได้

อยู่บนสัมมาทิฐิ


เป็นการไม่ยอมรับความจริง

ของความไม่เที่ยง และไม่เป็นไปเพื่อ

การจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่น


สมัยก่อน ข้าพเจ้าเคยสงสัย

หญิงสาวข้างบ้านคนหนึ่งว่าทำไม

จึงต้องทนให้สามีขี้เหล้า ทำร้ายร่างกาย

อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทั้ง ๆ ที่สาวเจ้าคนนี้

ก็เป็นคนหารายได้อยู่เพียงคนเดียว

แต่พอได้มาศึกษาธรรมะ จึงทำให้

พอสันนิษฐานได้ว่า เหตุปัจจัยส่วนหนึ่ง

คงมาจากการอธิษฐาน ขอให้ได้

มาอยู่ร่วมชีวิตกันก็เป็นได้


ในเรื่องการอธิษฐานทำนองนี้

หลวงปู่ดู่ท่านสั่งห้าม ท่านว่ากาลเวลา

ผ่านไป แต่ละคนก็มีการสั่งสม 

หรือพัฒนาการต่าง ๆ กันไป 

เรียกว่า ธรรมไม่เสมอกัน


มีสามีภรรยาคู่หนึ่งมาทำบุญกับหลวงปู่

เมื่อทำบุญเสร็จแล้ว ก็พากันตั้งจิตอธิษฐาน

อะไรอยู่ในใจ ขณะนั้นหลวงปู่ก็ทักขึ้นว่า


"สามีภรรยา ไม่ต้องอธิษฐานตามกัน

เพราะจะดึงกัน อีกคนไปได้ อีกคนไปไม่ได้

มันจะดึงกัน"


เรื่องนี้จึงสอนให้ระมัดระวัง ไม่ให้ไปเที่ยว

อธิษฐานตามคนรัก หรือใคร ๆ เพราะ

วิบากกรรมอันเกิดจากการอธิษฐาน

ที่ไม่กอปรด้วยสัมมาทิฐิ ก็อาจกลับกลาย

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม

ในวันข้างหน้าได้


นี่แหละหนาที่ว่า ความรักทำให้คนตาบอด

และแทนที่จะเป็นบุพเพสันนิวาส

ก็อาจกลับกลาย เป็นบุพเพอาละวาด !!


ที่มาจาก หนังสือตามรอยธรรม ย้ำรอยครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ


1.jpg


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99.609894/


ผู้มีบุญอันทำแล้ว - พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร