หม้อหุงข้าวไฟฟ้าอัตโนมัติ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เชื่อหรือไม่? นี่คือหลักฐาน


เรื่องหลายๆ อย่างในโลกนี้ บางครั้ง ก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว เพียงแต่ว่า อาจจะไม่ปรากฏชัด และไม่มีการพัฒนาต่อ หรือเรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นเพียงจินตนาการของคนรุ่นเก่า แต่สมัยนี้กลับกลายเป็นจริงๆ ไปแล้ว เช่น เครื่องบิน สมัยเก่าคงจะเคยได้ยินว่า คนจะบินได้หรือ, หรือแม้แต่เรื่อง ตาทิพย์ (ดูทีวีหรือlive ได้จากที่ไกลๆ ได้), หูทิพย์ (วิทยุ ที่ฟังเรื่องราวจากที่ไหนก็ได้ที่มีคลื่น) แต่เชื่อไหม? หม้อหุงข้าวไฟฟ้า มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ลองไปอ่านดูครับ

-----------------------------------

ข้อความนี้เป็นการสรุปโดยย่อ จากพระไตรปิฎกเรื่อง "พระเจ้าพิมพิสาร สนทนากับเศรษฐี "


  ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสาร ได้รับฟังมาว่า โชติกะเศรษฐีในเมืองนั้น มีบ้านที่ใหญ่โต สูงถึง 6 โยชน์ กำแพงทำด้วยแก้วรัตนะ 7 ประการกำแพงนั้นล้อมบ้านถึง 7 ชั้น รอบบ้านมีสระน้ำที่ขุดลึกถึง 7 โยชน์ น้ำนั้นนำมาจากอุตรกุรุทวีป มีความใสสะอาด บริสุทธิ์ ห่างจากบ้านไม่ถึง 7 โยชน์มีขุมทรัพย์ล้อมรอบถึง 4 ทิศ ขุมทรัพย์นั้นเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งบุญที่ได้กระทำมาแต่อดีตชาติ


  เมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้รับฟัง ก็เกิดความอัศจรรย์ใจ จึงพระราชทานเศวตฉัตร 3 ชั้น แล้วขนานนามว่า "โชติกะเศรษฐี" พร้อมกันนั้นได้สอบถามว่า ของอัศจรรย์ทั้งหลาย ได้นำมาจากที่ไหน


  โชติกะเศรษฐีก็เล่าให้พระเจ้าพิมพิสารฟังว่า.....


" พระเบื้องบนได้นำหญิงจากอุตรกุรุทวีปนี้มาให้ ความพิเศษ อัศจรรย์ทั้งหลายก็ได้บังเกิด นางนั้น นั่งจักรแก้วมา จักรแก้วนั้นกว้าง 2,000 โยชน์ สูง 2,000 โยชน์ มีหน้าต่างรอบๆจักรแก้วนั้น ข้างในมีห้องรโหฐานเป็นสี่เหลี่ยม มีพระสิริ อยู่เป็นนิตย์ สว่างทั้งกลางวัน และ กลางคืน"


" ในมือของนางถือข้าวสาลีเรียกว่า ชาติสาลี มาถึง 18 โกฏ ถือเตาโชติปาละมา ซึ่งเวลาจะกินข้าวสาวลี ก็เอาข้าววางบนเตานั้น เอาหินสามก้อนมาวางเรียง วางหม้อ ใส่ข้าวลงไป ไฟก็ลุกเพลิง เมื่อข้าวสุก ไฟก็ดับเอง "


"ตอนนางกำเนิดบุตร คลอดบุตร บุตรนั้นห่มด้วยผ้าแดง มีผิวละเอียด เส้นผมเล็กกว่าชาวชมพูทวีปถึง 8 เท่า เวลานางจะป้อนนม ก็เอานิ้วแหย่ลงในปากนมก็ไหลจากนิ้ว บุตรก็อิ่มนม"


อ้างอิงจาก  

อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พราหมณวรรคที่ 26

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=36&p=33