สมาธินี้ทำอย่างไรถึงจะถูกต้อง ? ตอบโดยหลวงพ่อกัสสปมุนี + สาระธรรมเพื่อมวลชน 43

สมาธินี้ทำอย่างไรถึงจะถูกต้อง ? ตอบโดยหลวงพ่อกัสสปมุนี


get_auc1_img.php.jpg


พอบ่ายโมง หลวงพ่อก็ออกจากกุฏิมาส่งท่านวิเวกนันทะ นั่งเรือข้ามฟากไปยังฝั่งศิวะนันทะอาศรม เพื่อไปขึ้นรถไฟ ท่านวิเวกนันทะได้แนะนำหลวงพ่อให้รุ้จักกับนักบวชฮินดู ศิษย์ของศิวะนันทะ ชื่อ นิมลานันทะ ผู้ซึ่งมีนิสัยสุภาพเรียบร้อย และสนใจในหลวงพ่อกัสสปมาก นักบวชนิมลานันทะได้ถามว่า “ท่านกัสสป สมาธินี้ทำอย่างไรถึงจะถูก ? ” 


หลวงพ่อตอบอย่างง่ายๆ พอเป็นสังเขปว่า “ จงกำจัดความนึกคิดและความกังวลเสีย ทำจิตให้สงบเป็นหนึ่ง นี่แหละคือความถูกต้อง ท่านนิมลานันทะ โปรดจำไว้เถอะ"


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B5.611358[​IMG]