"ทัพพีในหม้อแกง" + สาระธรรมเพื่อมวลชน 44

"ทัพพีในหม้อแกง"" .. บุญกุศลในทางพระพุทธศาสนาที่ท่านสอนนั้น "เราทั้งหลายไม่คิดถึง ไม่ปรารถถึง มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร" ไม่มีเวลาที่จะสดับตรับฟังพระธรรมเทศนา บางคนฟังธรรมตั้งแต่เด็กน้อย ๆ จนมาถึงแก่ ความเป็นจริงนั้น ไม่ได้ฟังธรรมซักนิดเดียวก็ได้


"เหมือนเรานั่งใกล้ ๆ อาหาร" มันจะเอร็ดอร่อยเท่าไรก็ตามเถอะ เราไปนั่งติด ๆ มันก็อยู่เท่านั้นแหละ "ความอิ่มมันก็ไม่ปรากฎขึ้นมา รสมันก็ไม่ปรากฎขึ้นมา" เพราะอะไร ?"เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติ คือไม่ได้ชิมดู" บริโภคดู ไม่ลิ้มเลียดู ฉันใดก็ฉันนั้น .. "


"อุปลมณี" 

หลวงปู่ชา สุภัทโท


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87.611404/1.jpg