วิธีรักษาจิต : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี + พระอาจารย์เล็กสอนเรื่อง "เรื่องสำคัญที่สุดในการปฏิบัติ"


พระอาจารย์เล็กสอนเรื่อง "เรื่องสำคัญที่สุดในการปฏิบัติ"ในเรื่องของการปฏิบัตินั้น เรื่องสำคัญที่สุด ก็คือสามารถใช้งานได้จริง งานจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนก็ตาม ถ้ามีสติ..เราก็จะลำดับความ ก่อน หลัง เร็ว ช้า ของงานได้ งานไหนมาก่อนก็ทำงานนั้นก่อน งานที่มาทีหลัง แม้จะหลังเพียงนาทีเดียวเราก็ทำทีหลัง ถ้าอย่างนี้เราจะมีงานตรงหน้าครั้งละงานเดียว และไม่หนักเกินกำลังของเรา 


อาตมาเองต้องไปแก้โครงร่างวิทยานิพนธ์ ที่อาจารย์ ๕ ท่านให้ความเห็นมา แล้วต้องส่งภายในวันที่ ๒๕ นี้ พรุ่งนี้ ๒๓ กฐิน แปลว่ามีเวลาวันที่ ๒๔ วันเดียว แต่..ตั้งวันที่ ๒๔ ..เพราะฉะนั้น..ไม่ต้องไปเดือดร้อน..ทิ้งไว้ก่อน นี่คือการจัดลำดับงาน ก่อน หลัง เร็ว ช้า แล้วก็ทำสิ่งที่มาถึงก่อน เราจะมีงานอยู่ตรงหน้างานเดียวตลอดเวลา และไม่หนักเกินกำลังของเรา


โดยเฉพาะว่าเรื่องของการปฏิบัติ ส่วนใหญ่แล้วพวกเราอยากได้ดี แต่ว่าอยากไม่จริง ถ้าคนที่อยากได้ดีจริง ๆ ต้องทุ่มเทให้กับการปฏิบัติ ทุ่มเทขนาดไหน ? ก็ต้องขนาดที่คนรอบข้างลงความเห็นว่า “บ้าไปแล้ว” ขนาดนั้นบางทียังทุ่มไม่จริงเลย เพราะปากคนบางทีก็ชิงว่าไปก่อน เราต้องต่อสู้กับแรงกดดันสารพัดอย่างที่มารอบข้างเรา 


แม้กระทั่งฝรั่งเขาก็ทำงานวิจัยว่า เรื่องของสมาธิทำให้สภาพร่างกายและจิตใจของคนเรา เหมือนกับได้รับการเปลี่ยนถ่ายเอาน้ำมันเครื่องเก่าทิ้งไป รับน้ำมันเครื่องใหม่เข้ามา ทำให้ประคับประคองชีวิตของตนเองให้อยู่ในโลก ท่ามกลางการแข่งขันและมีแต่ความเครียดได้ดี โดยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือสติแตกไปเสียก่อน


ดังนั้น..ในเรื่องของการปฏิบัติ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งทางโลกและทางธรรม โดยเฉพาะว่าเราหวังการหลุดพ้นทางธรรมซึ่งเป็นส่วนที่ละเอียดกว่า ในเรื่องของการปฏิบัติก็ต้องทุ่มเทให้มากกว่า อย่าใช้คำว่าเวลาไม่มี ตราบใดที่ยังหายใจอยู่ตราบนั้นต้องมีเวลา เพราะเราแค่เอาสติรู้ตามลมหายใจเท่านั้นเอง


พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. (พระอาจารย์เล็ก)

โอวาทบวชเนกขัมมะ ๑๙-๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖


อ่านเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่ 

http://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=4260


ที่มา : เว็บวัดท่าขนุนดอทคอม


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.611492/


attachFull4943662