"คาถาดับไฟนรก" + จิตวุ่นวาย - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

"คาถาดับไฟนรก"


หลวงปู่เทสก์-ดับไฟนรก.png


" .. เอ้า .. ใช้คาถาดับไฟนรก เสกคาถาดับเลย "เอาพุทโธ พุทโธ นี่แหละดับ" เราเสกคาถาพุทโธ บริกรรมเท่านั้นแหละ "ความวุ่นวายเดือดร้อนด้วยประการต่าง ๆ หายหมด" 


"ตั้งสติคุมจิตใจให้แน่วแน่ เอาเฉพาะพุทโธอันเดียว" ส่งออกไปข้างหน้าข้างหลังก็ไม่มี "ทั้งคิดนึกโน่นนี่ก็ไม่มี ให้ใจอยู่เป็นกลาง" ไม่กระทบกระเทือนอะไรทั้งหมด 


เราเกิดขึ้นมาในโลกมันต้องทำตัวเป็นกลาง "ถ้าไม่เป็นกลางไม่เหนือโลก ไม่พ้นจากโลกไปได้" ต้องมีทุกข์อยู่อย่างนั้นร่ำไป "ใจที่เป็นกลาง ๆ แล้วจะมีอะไรกระทบกระเทือนอีก" ขอให้รักษาความเป็นกลางนั้นไว้ให้มั่นคงเถอะ "ไฟนรกต้องดับลง ณ ที่นั่นแหละ" 


ลองคิดดู "โกรธ มันต้องเพ่งคนโน้นคนนี้ สิ่งโน้นสิ่งนี้" มันไม่เป็นกลาง เพ่งอดีตเพ่งอนาคต มันไม่เป็นกลาง "ความเป็นกลางไม่มีอะไรถูกต้อง อยู่คงที่"


"พุทโธ ตั้งมั่นในคำบริกรรมแล้ว กิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายดับไปหมด" ถึงหากไม่ดับสนิทตลอดเวลา "ก็ดับขณะนั้นก็เอาล่ะ" ให้ดับได้เสียก่อนขณะนั้น "ถ้าหากดับนาน ๆ หลายครั้งหลายหนเข้า หรือดับบ่อย ๆ เข้า ก็อาจสามารถจะดับสนิทได้เลย" อย่าเพิ่งดับมันทีเดียวก่อนเลย .. "


หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp_thes/lp-thes_20.htm


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%81.611547/


[​IMG]
แถมคลิป โอวาทธรรม หลวงปู่เทสก์