สุดยอดไอเดีย! จากขยะขวดพลาสติกสู่จีวรพระ ถวายได้ไม่บาป

วันนี้ มีเรื่องราวไอเดียดีๆ จาก Backpack Journalist ซึ่งได้ทำคลิป เกี่ยวกับการทำรีไซเคิลขวดพลาสติก มาเป็นจีวรพระ น่าทึ่งมากๆ ไปอ่านกันเลยครับ


จากขวดพลาสติก สู่ จีวรพระดีที่สุดคือไม่ผลิตขยะ แต่ถ้ามีขยะล้นก็ต้องหาทางออก

จากขวดพลาสติก สู่ จีวรพระ

ถวายได้ไม่บาป !!!

เดิมทีการรีไซเคิลมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ตามหลักพระพุทธศาสนา เพราะ รีไซเคิล = บังศุกุล

พระพุทธเจ้าจะนำผ้าบังศุกุลหรือผ้าที่พบตามต้นไม้ นำมาเย็บ ซักและย้อม เพื่อนำผ้ามาเป็นจีวรปกปิดร่างกาย โดยจะนำจีวรผืนเก่าไปทำผ้าปูนอน แล้วจึงนำผ้าปูนอนผืนเก่าไปทำผ้าเช็ดเท้า ผ้าเช็ดเท้าผืนเก่าก็นำไปผสมดินเหนียวโบกฉาบทำกุฏิ เป็นที่มาของระบบบังสุกุลไตรจีวรที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก

รีไซเคิลพลาสติก เป็นศัพท์ที่เราได้ยินกันบ่อยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการตื่นตัวเกี่ยวกับการกำจัดขยะที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

.

ขยะส่วนใหญ่ที่ถูกนำมารีไซเคิล เป็นพลาสติก ประเภท PET หรือ PETE เป็นขยะจากมือมนุษย์ที่เราจะซื้อน้ำขวดพลาสติกดื่มกันอยู่ทุกวัน

.

บริจาคได้ ที่ วัดจาก อำเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 066-1599558

Content by BJjunior#2

ณัฐวรา คงงธนอุดม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร