ความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน + "อธิษฐานช่วยคนอื่น"

[​IMG]"อธิษฐานช่วยคนอื่น" พระอาจารย์ตอบเรื่อง "อธิษฐานช่วยคนอื่น"


ถาม : เราสามารถอธิษฐานช่วยคนอื่นได้ไหมคะ ?


ตอบ : ได้..ถ้าหากว่ากำลังบุญบารมีที่เราสั่งสมมาไปถึงระดับหนึ่ง จะเกิดฤทธิ์ที่เรียกว่า อธิษฐานฤทธิ์ และ บุญฤทธิ์ ๒ อย่างนี้สามารถช่วยคนได้


ถาม : ถ้ายังไม่ถึงก็ไม่ควรใช่ไหมคะ ?


ตอบ : ถ้ายังไม่ถึงระดับจริง ๆ จะช่วยก็ได้ แต่ก็ได้น้อย


ถาม : แม่เขาจะเป็นโรคที่รักษาไม่หาย หนูสวดมนต์หรือคนอื่นเขาจะทำบุญ...(ไม่ชัด) ?


ตอบ : ไม่เป็นไร ทุกครั้งก็บอกให้ท่านโมทนาบุญ และอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของท่านด้วย ทำไปเรื่อย ๆ ทีละนิดทีละหน่อยดีกว่าไม่ทำอะไรเลย


สนทนากับพระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ

ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๕


ที่มา : เว็บวัดท่าขนุนดอทคอม


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99.611996/