"สติกับปัญญา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) + ปลุกใจสู้กิเลส - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

"สติกับปัญญา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)"สติกับปัญญา" 


" .. "เรื่องสตินี่สำคัญนะในความพากเพียร" ท่านทั้งหลาย "อย่าเผลอสติ" จับสติให้ดีให้ติด อุบายวิธีการต่าง ๆ ที่ได้รับความทุกข์ความลำบากทรมานนี้ "ก็เพื่อบำรุงสติ" 


"ถ้าสติดีแล้ว กิเลสจะขึ้นได้ลำบากและจะขึ้นไม่ได้" แล้วปัญญาฟันละที่นี่ สติดี ปัญญาฟันขาดสะบั้น ๆ ไปเลย "ปัญญานะแก้กิเลส สติจับให้ ปัญญาเป็นผู้ฟัน" สำคัญที่ตรงนี้ .. " 


หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99.612115


attachFull4983948