อย่าเข้าใจว่า มาทำบุญที่นี่จะตัดบาป ตัดกรรม ตัดเวร ได้นะ....หลวงปู่ครูบาวงศ์ + มงคลสูงสุด - พระไพศาล วิสาโล

อย่าเข้าใจว่า มาทำบุญที่นี่ จะตัดบาป ตัดกรรม ตัดเวร ได้นะ....หลวงปู่ครูบาวงศ์"...อย่าเข้าใจว่า มาทำบุญที่นี่จะตัดบาป ตัดกรรม ตัดเวร ได้นะ ... ตัดไม่ได้

อโหสิกรรม ... ถือว่าตัดได้

จะต้องขอเอง ... ให้คนอื่นไปขอไม่ได้ ไม่พ้นจากกรรม

เราต้องขอเอง ต้องอ่อนน้อม กล่าวคำสารภาพกับตัวเขา

เขาจึงจะอโหสิ งดโทษให้เรา..."


ซึ่งพระพุทธองค์กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่า ...

เรามีกรรมเป็นของตน

เรามีกรรมเป็นผู้ให้ผล

เรามีกรรมเป็นแดนเกิด

เรามีกรรมเป็นผู้ติดตาม

เรามีกรรมเป็นผู้อาศัย

กรรมอันใดที่ทำไว้ ... ความดี หรือ ความชั่ว ตัวเราเป็นผู้รับผลกรรมนั้น


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%9B-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A3-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C.612172/attachFull4988606