"ทุกข์เพราะความอยาก" (หลวงปู่ขาว อนาลโย) + 058.การไปที่ไม่ต้องไป

"ทุกข์เพราะความอยาก" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)" .. ความทุกข์มันเกิดจากความอยาก ความใคร่ "ภวตัณหา ความอยากได้ อยากเป็น อยากมี" อยากกอบโกยเอา อยากได้มาเป็นของตัว อยากเป็นเศรษฐีคหบดี อยากเป็นราชามหากษัตริย์ "เรียกว่าภว ความอยากเป็นอยากมี" 


"ความไม่พอใจเหมือนอย่างความแก่หง่อมแห่งชีวิต" ความเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิต ความมีหนังหดเหี่ยวเป็นเกลียว ผมหงอกฟันหัก อันนี้ไม่พอใจ เสียใจ "อยากให้มันเป็นหนุ่มตึงอยู่เหมือนเก่า" ผมหงอกมันก็เอายาดำ ๆ มาย้อม แล้วมันก็ป่งขึ้นอีก (เกิดขึ้นใหม่) มันก็ขายหน้าล่ะ มันก็ดำอยู่ปลายนั่น โคน ๆ มันก็ขาว มันก็ขายหน้าอีก แล้วก็ไม่พอใจ "นี่เรียกว่า วิภวตัณหา" ตัณหาสามอย่างนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ .. "


"อนาลโยวาท"

หลวงปู่ขาว อนาลโย


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2.612263/


058.การไปที่ไม่ต้องไป


attachFull4993041